Občanská poradna a poradna pro cizince

Poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství a pomáháme tím klientům (občanům ČR i cizincům) překonávat jazykové, společenské nebo kulturní bariéry prostřednictví informací a rad za účelem spokojeného soužití v české společnosti.
Pokud navštívíte poradnu osobně, doporučujeme Vám se objednat, abyste nemuseli čekat.

Cílová skupina

Lidé bez omezení věku, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí,hledající pomoc a informace při prosazování práv a oprávněných zájmů.

Pomůžeme Vám v těchto oblastech:

 • Bydlení (hledání bytu, řešení potíží s bydlením, přihlášení k trvalému pobytu)
 • Zaměstnání (hledání a nástup do zaměstnání, řešení pracovně-právních vztahů, seznámení s právy a povinnostmi zaměstnance nebo zaměstnavatele, podmínky výpovědi).
 • Mezilidské vztahy (vztahy v rámci rodiny, kontakt s vrstevníky, sousedské vztahy a řešení sousedských konfliktů).
 • Majetková práva (základní práva a povinnosti při pořizování majetku, péči o majetek, znalost spotřebitelských práv a řešení spotřebitelských sporů)
 • Hospodaření s financemi (rodinný rozpočet, informace o rizicích zadlužování, možnosti řešení zadlužení).
 • Sociální zabezpečení (odvody zdravotního a sociálního pojištění, žádost o důchod, orientace v sociálním systému, uplatnění nároku na dávky státní sociální podpory nebo dávky hmotné nouze.) 
 • Tíživé osobní a rodinné události (postup při rozvodu, nárokování výživného, vypravení pohřbu, předvolání k soudu).
 • Vzdělávání (informace o rekvalifikaci a dalším vzdělávání, vzdělávání dětí, kurzy češtiny).
 • Náležitosti potřebné k pobytu cizinců v České republice prosazování práv a oprávněných zájmů.

Poděbradovo nám. 1
539 01 Hlinsko
(budova Městského úřadu)

Otevřeno:
ST: 8:00–12:00 12:30–17:00
ČT: 8:00–12:00 12:30–15:00

Kontakty: op@mostpro.cz

Služba není určena lidem, kteří požadují:

 • komerční služby (např. daňové, investiční)
 • služby specializovaných odborných poradců, např. klinických psychologů a rodinných
  poradců
 • sociální péči nebo stanovení sociálních dávek
 • finanční hotovost