Nabídka pro školy

Cizinci v ČR

Pro střední i základní školy nabízíme přednášku na téma cizinců, uprchlíků, migrantů. Tato témata probíhají neustále kolem nás a většina populace se v této oblasti neorientuje. Z nedostatku informací často vznikají nedorozumění, obavy, předsudky.
Naše organizace se roky problematikou cizinců zabývá, a proto chce přispět k osvětě hlavně u mladých. Nabízíme školám přednášku, ve které studentům vysvětlíme základní pojmy, fakta, odpovíme na otázky, které se kolem cizinců neustále objevují:

  • Kdo jsou cizinci v ČR?
  • Jaký je život cizince v ČR?
  • Jak se dostane cizinec do ČR?
  • Jaký je každodenní život cizince v ČR?
  • Jak žijí a studují děti cizinců?
  • Jsou cizinci na sociálních dávkách nebo pracují?
  • Mýty a předsudky kolem cizinců.

Tyto a další otázky probereme v průběhu přednášky, která může mít časovou dotaci jednu nebo dvě vyučovací hodiny. Kromě české lektorky se zúčastní i některý náš spolupracovník z řad cizinců, který pohovoří o svých zkušenostech s životem cizince ČR. Náplň přednášky je možné po domluvě modifikovat.

  • Výuku českého jazyka formou individuálního a skupinového doučování.
  • Asistenty pedagoga pro děti cizince.
  • Volnočasové aktivity (letní tábor, sportovní, hudební a výtvarné aktivity).

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, dále finančními prostředky Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice a dalšími jednotlivými dárci

Finanční gramotnost pro žáky základních škol

V rámci projektu asociace občanských poraden nabízíme přednášky pro žáky 8. a 9. třídy.
Přednášky jsou zaměřeny na finanční gramotnost a jsou uzpůsobeny věku dětí.
S žáky probíráme praktické věci jako jsou rodinný/osobní rozpočet,příjmy a výdaje, půjčky, nebezpečí, které pramení z podpisu smlouvy bez řádného přečtení, magická slova:akce sleva, zadarmo a mnoho dalšího.
Přednáška má časovou dotaci jednu vyučovací hodinu a délku i náplň je možné po domluvě modifikovat.

face1

Mgr. Michaela
Davidová, Ph.D.

ředitelka organizace