Multiklub pod Mostem

Hlavním cílem projektu je pomoci dětem cizincům integrovat se do české školy, tzn.naučit děti používat češtinu, 
orientovat se v majoritní společnosti a prostřednictvím multikulturních a volnočasových aktivit jim ulehčit přechod
do nového prostředí. Je určen dětem cizinců ze základních škol, dětem v posledním ročníku mateřské školy, nebo dětem, které z nějakého objektivního důvodu momentálně školu nenavštěvují, ale připravují se na ni. Aktivity které pomáhají při začleňování dětí cizinců z EU
 i tzv. třetích zemích realizuje naše organizace již od roku 2008.

Cílová skupina – děti cizinci z EU a tzv. třetích zemí ve věku 5 – 16 let

Co nabízíme:

  • Výuku českého jazyka formou individuálního a skupinového doučování.
  • Asistenty pedagoga pro děti cizince.
  • Volnočasové aktivity (letní tábor, sportovní, hudební a výtvarné aktivity).

 

Výuka dětí - zdržování se v prostorách organizace

Vážení rodiče, po dobu výuky vašich dětí není možné se z kapacitních a bezpečnostních důvodů zdržovat v prostorách budovy Vadas.
Prosíme, abyste čas výuky vašich dětí strávili jinde a pro své děti se vrátili nejdříve 5 minut před koncem výuky. 
Děkujeme za respektování tohoto pravidla 

Za finanční podporu Multiklubu děkujeme Magistrátu města Pardubice, Pardubickému kraji, MŠMT, Foxconn s.r.o. a jednotlivým dárcům.