Multiklub pod Mostem

Hlavním cílem projektu je pomoci dětem cizincům integrovat se do české školy, tzn.naučit děti používat češtinu, 
orientovat se v majoritní společnosti a prostřednictvím multikulturních a volnočasových aktivit jim ulehčit přechod
do nového prostředí. Je určen dětem cizinců ze základních škol, dětem v posledním ročníku mateřské školy, nebo dětem, které z nějakého objektivního důvodu momentálně školu nenavštěvují, ale připravují se na ni. Aktivity které pomáhají při začleňování dětí cizinců z EU
 i tzv. třetích zemích realizuje naše organizace již od roku 2008.

Cílová skupina – děti cizinci z EU a tzv. třetích zemí ve věku 5 – 16 let

Co nabízíme:

  • Výuku českého jazyka formou individuálního a skupinového doučování.
  • Asistenty pedagoga pro děti cizince.
  • Volnočasové aktivity (letní tábor, sportovní, hudební a výtvarné aktivity).

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, dále finančními prostředky Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice a dalšími jednotlivými dárci

DISTANČNÍ VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE

Po dobu nouzového stavu pomáhají lektoři dětem zapsaným do multiklubu s distanční výukou online.
Pomáhají jak s úkoly, které zadává škola, tak také s rozvojem jazyka.