Kurzy českého jazyka

Kurzy jsou určeny pro cizince, kteří chtějí získat základy českého jazyka nebo si rozšířit dosavadní znalosti.

Kurzy jsou rozděleny podle úrovně:

– pro začátečníky
– pro mírně pokročilé
– pro pokročilé

Rozsah výuky

50 vyučovacích hodin / 25 setkání

Cena
1000 Kč (dospělí 18+)
 500 Kč (mládež 15-18 let)
Podmínkou k otevření kurzu je minimální počet 7 studentů.

V rámci kurzu zajišťujeme:

  • Kvalifikovanou výuku zkušenými lektory.
  • Výuku ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
  • Výuku v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech.

Po ukončení kurzu mohou účastníci obdržet osvědčení. Osvědčení se uděluje těm, kteří splnili 80% docházky, a je zapotřebí si ho u lektora vyžádat. 

Registrovat se jako zájemce
o kurz

Nové kurzy - start září

Vážení klienti všechny kurzy českého jazyka jsou v tuto chvíli obsazené. Můžete se hlásit jako zájemci o nové kurzy, které předpokládáme otevřít v prvních měsících roku 2022. Děkujeme za pochopení a těšíme se na zapsané studenty.
 

Podmínkou účasti na kurzu českého jazyka jsou: 

1) Lektorovi se prokázat před každou hodinou negativním ATG testem, který je starý maximálně 72h, nebo maximálně 7 dní starým negativním PCR testem, nebo lékařskou zprávou o prodělání COVID-19 ne starší než je 180 dní, nebo certifikátem vydaným Ministerstvem zdravotnictví o očkování proti COVID-19. Akceptovány jsou i testy ze samotestovacích sad – výsledek testu potvrdíte na kurzu čestným prohlášením. 
2) Po celou dobu kurzu nosit zakrytí úst a nosu respirátorem.
3) Při příchodu si vydezinfikovat ruce.
4) V případě podezření na nákazu se z hodiny kurzu předem omluvit. 
5) Při nedodržení jednoho z výše zmíněných bodů je lektor oprávněn Vás okamžitě z hodiny vyloučit. 

Pro více informací o kurzech nás neváhejte kontaktovat

face1

Bc. Veronika Králová

administrativní pracovnice