Poradna pro cizince

V rámci Pardubického kraje jsme poskytovateli odborného sociálního poradenství pro cizince. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Naše služby poskytujeme bezplatně a v případě potřeby i anonymně všem cizincům s jakýmkoli statutem pobytu, a to jak cizincům ze třetích zemí, tak cizincům z EU. 

Obrátit se na nás můžete například v pobytových záležitostech, při hájení svých oprávněných zájmů, v pracovně právních vztazích a další. 

Tlumočení a doprovody

V rámci poradny pro cizince poskytujeme pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, školami, zaměstnavateli, pronajímateli bytů apod. Zprostředkujeme tlumočení z češtiny do mongolštiny, vietnamštiny, ruštiny, bulharštiny, ukrajinštiny, rumunštiny, angličtiny a zpět. Službu poskytujeme osobně, telefonicky a e-mailem.

Terénní práce

Terénní práce se soustředí především na rozšíření informací o poskytovaných službách mezi cílovou skupinu, například distribuce letáků informujících o kurzech českého jazyka nebo poskytovaných službách včetně kontaktů na tlumočníky.

Sociální pracovníci jsou schopni s drobnými záležitostmi pomoci přímo na místě a v případě složitějších záležitostí si domlouvají schůzku v poradenské místnosti v sídle organizace.

Mezi frekventované terény patří například ubytovny, továrny, podniky které zaměstnávají cizince, drobné večerky a obchody.

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech:

  • pobyt v České republice
  • pracovně právní vztahy
  • zdravotní péče
  • pojištění
  • zprostředkovaní bydlení
  • sociální systém 
  • a další 

17. listopadu 216
530 02 Pardubice

Otevřeno:
PO: 9:00 – 17:00
ÚT: 9:00 – 17:00
ST: 9:00 – 17:00
ČT: ZAVŘENO
PÁ: 9:00 – 17:00
Veškeré časy poradenství jsou pouze na objednání.

Kontakty:
+420 467 771 170
+420 773 223 453
info@mostpro.cz

Tlumočení na Odboru azylové a migrační politiky

Nabízíme zdarma pomoc s tlumočením na přepážce a s vyplněním formulářů, a to v mongolském, vietnamském, anglickém ,ruském a ukrajinském jazyce.

Angličtina 
PO: 11:00 – 13:00
ÚT: 8:00 – 11:00
ČT: 8:00 – 10:00

Vietnamština 
PO: 8:00 – 11:00, 15:00 – 17:00
ST: 
8:00 – 11:00, 15:00 – 17:00

Mongolština
PO: 12:00 – 17:00
ÚT: 9:00 – 11:30
ST: 14:00 – 17:00
ČT: 8:00 – 11:30

Ruština 
PO: 8:00 -10:00 
ST: 8:00 -10:00 

Ukrajinština
ST: 13:00 – 17:00 
PO: 13:00 – 17:00