Poradna pro cizince

V rámci Pardubického kraje jsme poskytovali odborného, sociálního poradenství pro cizince. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Naše služby poskytujeme bezplatně a v případě potřeby i anonymně všem cizincům s jakýmkoli statutem pobytu a to jak cizincům ze třetích zemí, tak cizincům z EU. 

Obrátit se na nás můžete například v pobytových záležitostech, při hájení svých oprávněných zájmů, v pracovně právních vztazích a další. 

Tlumočení a doprovody

V rámci poradny pro cizince poskytujeme pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, školami, zaměstnavateli, pronajímateli bytů apod. zprostředkování tlumočení z češtiny do mongolštiny, vietnamštiny, ruštiny, bulharštiny, polštiny, rumunštiny, angličtiny a zpět. Službu poskytujeme osobně, telefonicky, e-mailem.

Terénní práce

Terénní práce se soustředí především na rozšíření informací o poskytovaných službách mezi cílovou skupinu, například distribuce letáků informujících o kurzech českého jazyka nebo poskytovaných službách včetně kontaktů na tlumočníky.

Sociální pracovníci jsou schopni s drobnými záležitostmi pomoci přímo na místě a v případě složitějších záležitostí si domlouvají schůzku v poradenské místnosti v sídle organizace.

Mezi frekventované terény patří například ubytovny, továrny, podniky které zaměstnávají cizince, drobné večerky a obchody.

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech:

  • pobyt v České republice
  • pracovně právní vztahy
  • zdravotní péče.
  • pojištění
  • zprostředkovaní bydlení
  • sociální systém 
  • a další 

17. listopadu 216
530 02 Pardubice

Otevřeno:
Po: 9:00 – 13.00
13:00 – 17.00 pouze objednaní
Út: 9:00 – 13.00
13:00 – 17.00 pouze objednaní
St: 9:00 – 17.00
Čt: zavřeno
Pá: 9:00 – 13.00
13:00 – 17.00 pouze objednaní

Kontakty:
+420 467 771 170
+420 773 223 453
info@mostpro.cz

Tlumočení na Odboru azylové a migrační politiky

Nabízíme zdarma pomoc s tlumočením na přepážce a vyplněním formálářů, a to v mongolském, vietnamském, anglickém a ruském jazyce.

Angličtina
PO 10:00 – 13:00
ČT 8:00-10:45

Vietnamština
ST 8:00 -11:00
ČT 8:00 – 11:00

Mongolština
PO 9:00 -11:00, 12:00 -14:00
ST 9:00 -11:00, 12:00 -14:00

Ruština 
PO 9:00 -11:00
ST 9:00 -11 :00