Sčítání lidí 2021


🇨🇿
  SČÍTÁNÍ LIDÍ 2021

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů. Od konce března do půlky května 2021 bude v České republice opět probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Je to ta nejlepší cesta, jak jednou za deset let zjistit důležité informace o tom, jak žijeme a kdo vlastně jsme.

Sčítání je příležitost, jak se hrdě přihlásit ke své národnosti. Nemusíte, ale můžete.
A pokud chcete prosazovat práva svého národa ve školách, na úřadech nebo v kultuře, pak byste svou národnost vyplnit měli.

Český statistický úřad garantuje, že informace, které do sčítacích formulářů vyplníte, slouží pouze
ke statistickým účelům a nikdo nepovolaný se k nim nedostane.

Více informací o sčítání lidí  ZDE, a nebo na webových stránkách www.scitani.cz

🇬🇧 Census 2021

You must enumerate yourself in case you have a permanent or temporary residence in the Czech Republic for more than 90 days. You must also fill in the form if you have been granted asylum or you have stayed in our territory at midnight from 26 to 27 March 2021. Minors and persons who are not competent to perform legal acts can be filled in by another adult member of the household. The Census does not apply to foreigners who have been in the Czech Republic for less than 90 days (for example, tourists) and foreign diplomats.

The Census provides an opportunity to strengthen the importance of ethnic minorities, preserve cultural diversity and shape the national politics of the state
The Census can act as an impulse to support the inclusion of ethnic minorities, for example, to offer language courses
The Census will make it possible to determine the number of foreigners and members of ethnic minorities.

All personal data are processed in accordance with applicable laws.

For more informations: https://scitani.cz/csu/scitani2021/home

🇲🇳  CENSUS 2021

2021 оны хүн ам, орон сууцны тооллогонд үндэс угсаагаа бичих нь ямар давуу талтай вэ?
2021 оны 3-р сарын сүүлээс 5-р сарын дунд хүртэл Чех улсад хүн ам, орон сууцны тооллого дахин явагдана.
Энэ бол арван жилд нэг удаа явагддаг бөгөөд бид хэрхэн амьдарч байгаа, бид үнэхээр хэн юм бэ талаарх чухал мэдээллийг олж авах хамгийн сайн арга юм.
Тооллого бол үндэс угсаагаа бахархалтайгаар бичих боломж юм. Тооллогонд хамрагдах нь тухайн иргэний үүрэг бус боловч сайн дураараа хамрагдаж болно.
Хэрэв та сургууль, албан газар, урлаг соёлын газруудад үндэстнийхээ эрхийг эдлэхийг хүсч байгаа бол тооллогонд үндэс угсаагаа бичих нь зүйтэй юм.
Чехийн Статистикийн газар таны тооллогын хуудсыг бөглөсөн мэдээллийг зөвхөн статистикийн зорилгоор ашиглах бөгөөд зөвшөөрөлгүй хүн нэвтрэх боломжгүй гэдгийг баталж байна.

scitani lidi MNG

🇷🇺   Переписи 2021

Все иностранцы, имеющие постоянное или временное (более 90 дней) место жительства в ЧР, обязаны участвовать в переписи независимо от того находятся ли они в данный момент в ЧР или нет
Переписной лист необходимо заполнить и при предоставлении убежища или в случае, если Вы находились на территории ЧР в полночь с 26-го на 27-е марта Переписной лист необходимо заполнить и при предоставлении убежища или в случае, если Вы находились на территории ЧР в полночь с 26-го на 27-е марта
Перепись не касается иностранцев, которые находятся в ЧР менее 90 дней (напр. туристы), и иностранных дипломатов Перепись не касается иностранцев, которые находятся в ЧР менее 90 дней (напр. туристы), и иностранных дипломатов

Перепись населения – это и возможность гордо заявить о себе, о своей национальности. Вы не обязаны это делать, но можете. А если вы хотите продвигать права своего народа в школах, в государственных учреждениях, в культуре, вы должны указать свою национальность.
Чешское статистическое управление гарантирует, что информация, которую вы выполните в переписных листах, служит только для статистики и является информацией ограниченного доступа.

https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-ruhttps://mostpro.cz/russian

 sčítání rj 2021

🇻🇳  CENSUS 2021

Tất cả những người nước ngoài có cư trú thường trú hoặc tạm trú trên 90 ngày tại CH Séc có nghĩa vụ tham gia điều tra dân số (bất kể hiện đang ở Séc hay không)
Bạn phải điền biểu mẫu ngay cả khi được cấp phép tị nạn hoặc đã ở lại trên lãnh thổ của chúng tôi vào nửa đêm từ ngày 26. sang ngày 27. tháng ba Bạn phải điền biểu mẫu ngay cả khi được cấp phép tị nạn hoặc đã ở lại trên lãnh thổ của chúng tôi vào nửa đêm từ ngày 26. sang ngày 27. tháng ba
Điều tra dân số không liên quan đến người nước ngoài ở đây ít hơn 90 ngày (ví dụ khách du lịch), và nhân viên ngoại giao Điều tra dân số không liên quan đến người nước ngoài ở đây ít hơn 90 ngày (ví dụ khách du lịch), và nhân viên ngoại giao. 

Tổng điều tra dân số là dịp để chúng ta tự hào khai báo thông tin về dân tộc của mình. Quý vị không bắt buộc phải khai báo, nhưng quý vị có thể khai báo. Và nếu quý vị muốn thực thi các quyền lợi của dân tộc mình tại các trường học, các công sở hay trong lĩnh vực văn hóa, thì quý vị nên điền dân tộc của mình.

Tổng cục thống kê Séc cam kết rằng, những thông tin mà quí vị điền vào các biểu mẫu thống kê chỉ được dùng cho mục đích thống kê và những ai không có phận sự, không được tiếp cận chúng.

https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-vn

Sčítání 2021 VNM

🇷🇴  Zgiňipen 2021

Ko mušinel pes te zginel:
Kada mušinen te keren savore cudzinci, so ačhen andre Čechiko republika permanentnones abo prechodnones buter sar 90 ďives (na priperel pre koda, te aktualnones ačhen pre Česko abo na) Kada mušinen te keren savore cudzinci, so ačhen andre Čechiko republika permanentnones abo prechodnones buter sar 90 ďives (na priperel pre koda, te aktualnones ačhen pre Česko abo na)
Keren avri o formularis tiš, te tumen chudľan o azilos abo tumen ačhenas pre amari phuv pre jepašrat le 26. marcostar pre 27. marcos Keren avri o formularis tiš, te tumen chudľan o azilos abo tumen ačhenas pre amari phuv pre jepašrat le 26. marcostar pre 27. marcos
O zgiňipen na čalavel le cudzincen, so ačhen adaj charneder sar 90 ďives (phenas turisti), the le avrethemeskere diplomaten O zgiňipen na čalavel le cudzincen, so ačhen adaj charneder sar 90 ďives (phenas turisti), the le avrethemeskere diplomaten

https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-rm?

🇧🇬 Преброяване на населението и домовете  2021

От края на март до средата на май 2021 в Чехия отново ще се проведе преброяване на населението и домовете. Това е най-добрият начин да получим важна информация за това как живеем и кои сме.
Преброяването е възможност с гордост да обявим своята етническа принадлежност. Не е задължително, но е възможно. А ако искате да отстоявате правата на вашия народ в училищата, учрежденията или културата, попълнете своята народност.
Чешкият институт за статистика гарантира, че информацията, която попълните във формулярите за преброяването служи единствено и само за статистически цели и към нея няма достъп никой, който не е упълномощен от съответните държавни органи.

От 27 март можете да участвате в преброяването онлайн. Преброяването е безопасно и лесно. Достатъчно е да посетите сайта www.scitani.cz или да си свалите мобилното приложение „Sčítání21“ а след това да следвате инструкциите. Който не участва в преброяването онлайн, според закона е задължен от 17 април до 11 май 2021 да попълни и изпрати в книжна форма формуляра за преброяване. 

Více informací o sčítání lidu, domů a obyvatelstva najdete na www.scitani.cz