Prodloužení zdravotního pojištění po prodloužení dočasné ochrany

Po prodloužení dočasné ochrany vám bude prodlouženo i zdravotní pojištění a vystaven náhradní průkaz zdravotního pojištění s platností dle aktuální dočasné ochrany:

  • do 30. 9. 2023 – pokud jste získal/a potvrzení od OAMP MV ČR o registraci do portálu na prodloužení dočasné ochrany 
  • do 31. 3. 2024 – pokud jste již osobně navštívil/a pracoviště OAMP MV ČR a máte nový vízový štítek s prodlouženou dočasnou ochranou

O průkaz s novou platností můžete požádat pomocí on-line formuláře, a to nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany na OAMP MV ČR. Po ověření evidenčních údajů, si budete moci přímo stáhnout průkaz pojištěnce do telefonu nebo si ho vytisknout v papírové podobě. 

O náhradní průkaz pojištěnce s novou platností můžete požádat také při osobní návštěvě kteréhokoliv klientského pracoviště VZP, kde předložíte stávající průkaz zdravotního pojištění a doklad o prodloužení dočasné ochrany.

Prodloužení zdravotního pojištění po prodloužení dočasné ochrany – VZP pomáhá

Продовження медичного страхування після продовження тимчасового захисту

Після продовження тимчасового захисту ваше медичне страхування також буде продовжено, а також буде видана замінна картка медичного страхування, яка діє відповідно до поточного тимчасового захисту:

  • до 30.09.2023 – якщо ви отримали підтвердження від OAMP Міністерства внутрішніх справ ЧР про реєстрацію на порталі для продовження тимчасового захисту
  • до 31.3. 2024 – якщо ви вже особисто відвідали робоче місце OAMP Міністерства внутрішніх справ ЧР і маєте нову візову наклейку з продовженим тимчасовим захистом

Ви можете подати заявку на отримання картки з новим терміном дії за допомогою онлайн-форми, але не раніше ніж через 5 робочих днів після продовження тимчасового захисту в OAMP МВС Чеської Республіки. Після перевірки реєстраційних даних ви зможете безпосередньо завантажити карту страхувальника на телефон або роздрукувати її в паперовому вигляді.

Ви також можете оформити заміну страхової картки з новим терміном дії під час особистого візиту у будь-якому відділенні VZP, пред’явивши діючу картку медичного страхування та документ про продовження тимчасового захисту.

Продовження медичного страхування після продовження тимчасового захисту – VZP pomáhá