Chyby při registraci dětí k prodloužení DO

POZOR!

Nemálo rodičů nezaregistrovalo k prodloužení své nezletilé děti.

Zkontrolujte si před osobní návštěvou na KACPU, že máte děti zaregistrované. 

Pokud jsou děti zaregistrované, pak jsou napsané na vygenerovaném PDF a mají přiděleno číslo jednací.

Děti lze do 31.3. doregistrovat: pokud jste své děti nezaregistrovali, můžete je ke své registraci doplnit. 

Pokud jste své děti registrovali, a přesto je ve svém profilu nevidíte, oznamte to na infolinku MV +420 974 801 802.

Помилки при реєстрації дітей на продовження ДО

УВАГА!

Чимало батьків не записали своїх неповнолітніх дітей на продовження. Перш ніж особисто відвідати KACPU, переконайтеся, що ваші діти зареєстровані.

Якщо діти зареєстровані, то вони записуються на згенерований PDF і мають присвоєний номер.

Діти можуть до 31.03. дозареєструватися: якщо ви не зареєстрували своїх дітей при своїй реєстрації –  можете додати їх і пізніше.

Якщо ви зареєстрували своїх дітей, але досі не бачите їх у своєму профілі, повідомте про це на інформаційну лінію МВС +420 974 801 802.