Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023

KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní. KACPU Praha s ohledem na nedostatek kapacit asistenci se zajištěním ubytování neposkytuje.

 

Функціонування Регіональних центрів допомоги Україні після 1.4.2023 року