Preventivní testování žáků ve školách

🇺🇦🇺🇦 Профілактичне тестування: https://cizinci.npi.cz/…/upl…/2021/04/01-7-rodice-ua.pdf
 
🇷🇺🇷🇺 тестирование в школе: https://cizinci.npi.cz/…/04/sloupce-01-7-rodice-RU.pdf
 
🇲🇳🇲🇳Урьдчилан сэргийлэх туршилт нь манай хүүхдүүдэд танхимаар аюулгүй боловсрол: https://cizinci.npi.cz/…/upl…/2021/04/01-7-rodice-mn.pdf
 
🇻🇳🇻🇳 Xét nghiệm phòng ngừa có thể cho phép con em chúng ta được học toàn thời gian an toàn tại trường: https://cizinci.npi.cz/…/upl…/2021/04/01-7-rodice-vi.pdf