Stáž Brémy

7.-9.12. se naše dvě tlumočnice/pracovnice v sociálních službách zúčastnily studijní stáže v Brémách pořádané organizací IOM Czechia. V Brémách účastníci navštívili neziskovou organizaci zabývající se prací s uprchlíky z Ukrajiny. Následně v Bremerhavenu navštívili muzeum migrace. Celá stáž byla velmi přínosná co do sdílení zkušeností.