Podpora od nadace EP Corporate Group

V roce 2023 jsme obdrželi nadační příspěvek od Nadace Corporate Group.
Tento příspěvek sloužil pro realizaci projektu, jehož účelem byla podpora občanů Ukrajiny v Pardubickém kraji. Tato podpora byla realizována skrze tlumočení, poskytování základního sociálního poradenství, asistencí a doprovodů. Druhým podpořeným cílem byla samotná tlumočnice, která výše zmíněné aktivity poskytovala. Jednalo se o maminku dvou dětí, která na počátku války na Ukrajině utekla do České republiky. Díky dobré znalosti českého jazyka a podpoře od nadace jsme ji nabídli práci na hlavní pracovní poměr po celý rok 2023.
Aktivity projektu byly realizovány v průběhu celého rou 2023.
Přestože jsou si Čeština a Ukrajinština zdánlivě blízké, jsou oblasti, ve kterých cizinci potřebují asistenci tlumočníka, a to po různě dlouhou dobu od příchodu do nové země. Díky podpoře našeho projektu mohla tlumočnice po celý rok poskytovat své služby krajanům.
Tlumočnice byla každé pondělí od 13 do 17 hodin přítomna na Odboru azylové a migrační politiky. Zde pomáhala s tlumočením na přepážce, s vyvolávacím systémem a pomáhala s vyplněním formulářů.
Každou středu pak byla v čase od 13 do 17h přítomna v sídle organizace, kde tlumočila sociálním pracovnicím v poradně a v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Nejčastější témata zde řešená byla: hledání škol a školek, seznamování se se zákony vztahujícími k uprchlíkům s dočasnou ochranou, pracovně právní záležitosti, rodinné záležitosti a mnoho dalšího.
Ve zbytku týdne si čas organizovala dle poptávky klientů. Nejčastěji se jednalo o doprovody k lékařům. Z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že jsou cizinci častokrát lékaři odmítáni kvůli jazykové bariéře. Díky doprovodu naší tlumočnice se klientům dostalo zdravotní péče. Dále byli ukrajinští občané doprovázeni na úřady či do škol.
Tlumočnice také během roku 7x vyjela s našimi sociálními pracovnicemi do terénu. Jednalo se například o oblast Opatovice, Němčice, Čeperka, Stéblová, Hlinsko a okolí, Chrudim, Zaječice, Slatiňany. Nejčastěji během terénu navštívili ubytovny s ukrajinskými uprchlíky, kde pracovnice tlumočila informace ohledně aktuální legislativy a zodpovídala dotazy kladené směrem k sociálním pracovnicím.
Nesčetněkrát jsme byli svědkem hluboké empatie a trpělivosti, kterou pracovnice s klienty měla.
Díky nadačnímu příspěvku bylo podpořeno celkem více jak 170 klientů napřímo. Od poloviny roku jsme začali evidovat počty vyřízených telefonátů, kde se jednalo o více jak 1000 minut podpory. 

Využití nadačního příspěvku bylo jednoznačně smysluplné a přínosné. Mimo klienty organizace dostala jedna žena z řad uprchlic smysluplnou a kvalifikovanou práci, díky níž mohla pomáhat a realizovat se. 

Tímto velmi děkujeme za podporu a možnost projekt realizovat.