!!!!POZOR!!!!

‼️????‼️POZOR ‼️????‼️
????????Od 1.9. opět povinnost nosit roušky, a to v: hromadné dopravě????????????, ve vnitřních prostorách budov včetně obchodů????????️ a ve školách mimo třídu. ????‍????

???????? Obligation to wear face mask from 1.9. will be in: public transport, inside of buildings including shops and in schools outside the classroom.

???????? Задължение за носене на маска за лице от 1.9. ще бъде в: обществен транспорт, вътре в сгради, включително магазини и в училища извън класната стая.

????????Nghĩa vụ đeo khẩu trang từ 1.9. sẽ ở: phương tiện giao thông công cộng, bên trong các tòa nhà bao gồm các cửa hàng và trong trường học bên ngoài lớp học.

????????1.9-ээс нүүрний маск өмсөх үүрэг хүлээнэ. нийтийн тээврээр, дэлгүүр, хичээлийн гадна байрлах барилга дотор.

????????Обязанность носить маску с 1.9. будет: в общественном транспорте, внутри зданий, включая магазины, и в школах за пределами классной комнаты.

????????Obligația de a purta masca de față de la 1.9. va fi în: transportul public, în interiorul clădirilor, inclusiv magazine și în școlile din afara clasei.