Kurzy českého jazyka

Kurz
Den
čas
Start
Lektor
Začátečníci – OBSAZENO
sobota
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
Začátečníci – OBSAZENO
neděle
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Začátečníci – Obsazeno
sobota
11:00 – 12:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
Mírně pokročilí – obsazeno
neděle
14:30 – 16:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Mírně pokročilí – Obsazeno
neděle
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Mírně pokročilí – Obsazeno
út+st
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

Pro ZÁPIS do kurzu je nutné vyplnit přihlášku, kterou získáte v kanceláři organizace Most pro o.p.s. ve 2.p. budovy a uhradit poplatek za kurz. Zapisovat se můžete ve dnech Po, Út, St, Pá (09:00 – 17:00), ve Čt je ZAVŘENO. V případě vážného zájmu se přijďte zapsat co nejdříve. Počet míst v kurzech je omezen.

 

Zápis do kurzu je závazný. Částka kurzovného je 1500,- Kč pro dospělé (18+) a 1000,- Kč pro děti (15 – 18 let), částka je nevratná. Úhrada je možná hotově v kanceláři nebo převodem na účet do 5 dnů od zápisu – informace v kanceláři Most pro o.p.s. 

Podmínkou účasti na kurzu českého jazyka jsou: 

1) Po celou dobu kurzu nosit zakrytí úst a nosu respirátorem.
2) Při příchodu si vydezinfikovat ruce.
3) V případě podezření na nákazu se z hodiny kurzu předem omluvit. 
4) Při nedodržení jednoho z výše zmíněných bodů je lektor oprávněn Vás okamžitě z hodiny vyloučit. 

🇺🇸  New Czech language courses.🇬🇧

Coursse
Day
Time
Start
Teacher
Beginner – FULL CAPACITY
saturday
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
Beginner – FFULL CAPACITY
sunday
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Beginner – FULL CAPACITY
saturday
11:00 – 12:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
Lower intermedate – FULL CAPACITY
sunday
14:30 – 16:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Lower intermediate – FULL CAPACITY
sunday
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Lower intermediate – FULL CAPACITY
tue + thur
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

To enroll in the course, it is necessary to fill in the application form, which you will get at the office of the organization Most pro o.p.s. on the 2nd floor of the building and pay a course fee. You can register on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday (09:00 – 17:00), it is CLOSED on Thuersday. In case of serious interest, come and register as soon as possible. Number of places is limited.

Enrollment in the course is mandatory. The amount of the course fee is 1500 CZK for adults (18+) and 1000 CZK for children (15 – 18 years), the amount is non-refundable. Payment is possible in cash at the office or by transfer to a bank account within 5 days from the registration – more information in the office Most pro o.p.s.

The conditions for participation in the Czech language course are:

1) To cover your mouth and nose with a respirator throughout the course
2) Sanitize your hands after arrival
3) In case of suspicion of infection, excuse yourself from the lecture.
4) If one of the above points is not observed, the lecturer is entitled to exclude you from the lecture immediately.

 🇷🇺 🇷🇺 Мы открываем курсы чешского языка 

Курсы
день
время
Start
учитель
новичок ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
субботу
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
новичок – ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
воскресенье
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
новичок – ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
субботу
11:00 – 12:30
26.2.2022
Sue D’aloia
среднийуровень – ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
воскресенье
14:30 – 16:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
среднийуровень – ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
воскресенье
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
среднийуровень – ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
вторник + четверг
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

Для ЗАПИСИ на курс необходимо выполнить заявку и оплатить курс. Форму заявки вам предоставят в организации  Most pro o.p.s. на третьем этаже. Запись проходит в ПН, ВТ,СР в ПТ (09:00 – 17:00),  в ЧТ ЗАКРЫТО. В случае заинтересованности как можно быстрее придите записаться на курс, количество мест строго ограничено.

Запись на курс предусматривает обязательное посещение. Стоимость курса для взрослого (18+) 1500 крон, для детей с 15 до 18 лет 1000 крон. Деньги не возвращаются. Оплатить вы можете наличными или переводом на банковский счет в течение 5 дней от записи   – подробная информация в офисе организации Most pro o.p.s. 

Условия для посещения курса чешского языка: 

1) на всем протяжении лекции вы обязаны иметь на себе маску или респиратор
2) по приходу необходимо обработать руки антисептиком
3) в случае подозрения на заболевание нужно заранее сообщить преподавателю об отсутствии на курсе
4) при нарушении одного из пунктов вас может преподаватель выгнать с лекции.

🇺🇦 🇺🇦 Знову розпочинаємо курси чеської мови

курси
день
час
Start
вчитель
новачок- ПОВНА МІСКОСТЬ
суботу
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
новачок – ПОВНА МІСКОСТЬ
неділю
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
новачок- ПОВНА МІСКОСТЬ
суботу
11:00- 12:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
проміжний – ПОВНА МІСКОСТЬ
неділю
14:30 – 16:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
проміжний – ПОВНА МІСКОСТЬ
неділю
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
проміжний – ПОВНА МІСКОСТЬ
вівторок + четвер
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

Для зарахування на курс необхідно заповнити анкету-заявку, яку ви отримаєте в офісі організації MOST pro o.p.s  на 2 поверсі будівлі , та заплатити за курс навчання.  Ви можете зареєструватися у Пн, Вт, середу та Пт  (09:00-17.00). В четвер не працюємо. У разі серйозного інтересу приходьте якомога швидше зареєструватися.  Кількість місць обмежена!

Запис на курс є обов’язковим.  Вартість курсу становить 1500 крон для дорослих (18+) та 1000 крон для дітей (15-18 років), кошти  не повертаються.  Оплата можлива готівкою в офісі або шляхом переказу на рахунок протягом 5 днів після реєстрації  – інформація в офісі MOST pro o.p.s.

Условия для посещения курса чешского языка: 

1) на всем протяжении лекции вы обязаны иметь на себе маску или респиратор
2) по приходу необходимо обработать руки антисептиком
3) в случае подозрения на заболевание нужно заранее сообщить преподавателю об отсутствии на курсе
4) при нарушении одного из пунктов вас может преподаватель выгнать с лекции.

🇧🇬 🇧🇬 Започват нови курсове по чешки език

Курсове
ден
време
Start
учител
НАЧИНАЕЩИ – ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ
събота
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
НАЧИНАЕЩИ – ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ
неделя
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
НАЧИНАЕЩИ – ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ
събота
11:00 – 12:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
Средно Нaпреднaли – ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ
неделя
14:30 – 16:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Средно Нaпреднaли – ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ
неделя
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Средно Нaпреднaли – ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ
вторник + четвъртък
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

За да се запишете в курса, е необходимо да попълните формуляра за кандидатстване, който ще получите в офиса на организацията Most pro o.p.s. на 2 етаж на сградата и да платите таксата за курса. Можете да се запишете в понеделник, вторник, сряда и петък (09:00 – 17:00), В четвъртък е затворено. При сериозен интерес, побързайте и се регистрирайте възможно най -скоро. Броят на местата са ограничени .

Записването в курса ви обвързва (ангажира). Таксата за курса е 1500 CZK за възрастни (18+) и 1000 CZK за деца (15 – 18 години), като няма възможност за връщане на парите. Плащането е възможно в брой в офиса или чрез превод по банкова сметка в рамките на 5 дни от регистрацията – Повече информация може да намерите в офиса на Most pro o.p.s.

Условията за участие в курса по чешки език са:
1) По време на провеждане на курса носене на респиратор, закриващ носа и устата.
2) След пристигане дезинфекциране на ръцете.
3) В случай на подозрение за зарaзяване с коронавирус, да се обадите за извинение на отсъствието от курса.
4) При неспазване на едно от по-горе изброени условия лекторът има право да не ви допусне на курса.

🇷🇴 🇷🇴 Deschidem recent cursuri de limba cehă.

CURS
Zi
Timp
Start
Profesor
INCEPATORI – CAPACITATE MAXIMĂ
sâmbătă
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
INCEPATORI – CAPACITATE MAXIMĂ
duminică
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
INCEPATORI – CAPACITATE MAXIMĂ
sâmbătă
11:00 – 12:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
Mediu – CAPACITATE MAXIMĂ
duminică
14:30 – 16:00
27.2.2021
Jakub Pospíšil
Mediu- CAPACITATE MAXIMĂ
duminică
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Mediu – CAPACITATE MAXIMĂ
marți + joi
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

Pentru a vă înscrie la curs,  este necesar să completați formularul de cerere,  pe care îl veți obține la biroul organizației Most pro o.p.s., etajul 2 al clădiri și să achitati o taxă de curs.  Vă puteți  înregistra în zilele de luni, marți, miercuri și vineri (09:00 – 17:00), este ÎNCHIS pe Joi.  În caz de interes serios, veniți și înregistrați-vă cât mai curând posibil. Numărul de locuri este limitat. Înscrierea la curs un urmare va obliga. Suma taxei de curs este de 1500 CZK pentru adulți (18+) și 1000 CZK pentru copii (15 – 18 ani), suma este nerambursabilă.  Plata este posibilă în numerar la birou sau prin transfer într-un cont în termen de 5 zile de la înregistrare – informații  în  birou Most pro o.p.s.

Condițiile pentru participarea la cursul de limbă cehă sunt:
1) purtați o masca de protectie pentru gură și nas sau un aparat respirator pe tot parcursul orei cursului.
3) Dezinfectați-vă mâinile la sosire.
4) În caz de suspiciune de infecție, cereți scuze pentru ora cursului.
5) Dacă unul dintre punctele de mai sus nu este respectat, lectorul are dreptul să vă excludă imediat de la lecție

🇲🇳  Чех хэлний дамжаа хичээллэж эхлэхээр боллоо. 🇲🇳

курсууд
өдөр
цаг хугацаа
Start
багш
АНХАН ШАТ – БҮРЭН хүчин чадалтай
Бямба
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
АНХАН ШАТ – БҮРЭН хүчин чадалтай
Ням гараг
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
АНХАН ШАТ – БҮРЭН хүчин чадалтай
Бямба
11:00 – 12:30
26.2.2022
Sue D’aloi
дунд шатны – БҮРЭН хүчин чадалтай
Ням гараг
14:30 – 16:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
дунд шатны – БҮРЭН хүчин чадалтай
Ням гараг
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
дунд шатны – БҮРЭН хүчин чадалтай
мягмар + пүрэв гараг
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

Курсэд бүртгүүлэхийн тулд Most pro o.p.s. байгууллагын 2-р давхарын албан өрөөнд ирж зохих маягтыг бөглөн, сургалтын төлбөрийг төлөх шаардлагатай юм. Та дараахь өдрүүдэд ирж бүртгүүлж болно: Даваа, Мягмар, Лхагва гаригт Баасан  гаригуудад (09:00 – 17:00) , Пүрэв гаригт ХААЛТТАЙ байна. Та үнэхээр сонирхож буй бол яаралтай бүртгүүлээрэй. Курсэд оролцогчдын орон тоо хязгаартай.

Чех хэлний курст хамрагдах нөхцөл :
1) Хичээлийн туршид хамар амыг хааж респиратор зүүх.
2) Ирсэн даруйдаа гараа халдваргүйжүүлэх.
3) Халдварын сэжигтэй тохиолдолд тухайн хичээлийн цагийг урьдчилан уучлалт гуйж цуцлах
4) Дээрх зүйлсийн аль нэгийг нь биелүүлээгүй тохиолдолд багш таныг хичээлээс шууд хасах эрхтэй.

 🇻🇳  Chúng tôi mở khóa học tiếng Séc mới.🇻🇳

Khóa học tiếng
Ngày
hồi
Start
giáo viên
người bắt đầu học – CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ
Thứ 7
9:00 – 10:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
người bắt đầu học – CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ
Chủ nhật
10:30 – 12:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
người bắt đầu học – CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ
Thứ 7
11:00 – 12:30
26.2.2022
Sue D’Aloia
Học Nâng Cao – CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ – CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ
Chủ nhật
14:30 – 16:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Học Nâng Cao – CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ
Chủ nhật
12:30 – 14:00
27.2.2022
Jakub Pospíšil
Học Nâng Cao – CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ
thứ ba + thứ năm
18:30 – 20:00
22.2.2022
Libuše Tesařová

Để đăng ký vào khóa học, cần phải điền  đơn đăng ký ở văn phòng  Most pro o.p.s. tầng 2.p. và trả tiền phí khóa học. Bạn có thể đăng ký vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 6 (09:00 – 17:00), thứ 5 văn phòng  ĐÓNG CỬA.

Học phí của khóa học là 1500 Kč cho người lớn (18+) và 1000 Kč cho trẻ em (15-18 tuổi), số tiền này không thể trả lại quý khách. Có thể thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng hoặc chuyển qua tải khoản trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng ký – thông tin tại Most pro o.p.s.

Các điều kiện để tham gia khóa học tiếng Séc là:
1) đeo khẩu trang che miệng và mũi trong suốt khóa học
2) Khử trùng tay của bạn khi đến
3) Trong trường hợp nghi ngờ lây nhiễm COVID – 19 , báo cáo cho thầy giáo
4) Nếu không tuân thủ một trong các điểm trên, giảng viên có quyền loại bạn ra khỏi buổi học ngay lập tức.