Jak informují česká média o tématu migrace více než tři roky po vypuknutí tzv. uprchlické krize?

Jak informují česká média o tématu migrace více než tři roky po vypuknutí tzv. uprchlické krize? To zjišťoval výzkum pro Program migrace Člověka v tísni, který zpracoval tým analytiků vedených sociologem Pavlem Pospěchem z Masarykovy univerzity Brno. Z výsledků výzkumu mimo jiné vyplývá, že dnešní zprávy o migraci jsou odosobněné, jejich počet stoupá vždy před volbami, věnují se téměř výhradně žadatelům o azyl či jeho držitelům a opomíjejí migranty, kteří v Česku žijí. K tématu se v médiích vyjadřují v drtivé většině politici, v mnohem menší míře odborníci a samotní migranti takřka nedostávají prostor. Hlavními náměty migračního zpravodajství jsou migrační politika a s imigrací související problémy či nepokoje – ty ve zpravodajství o Německu dokonce drtivě převažují. Součástí výzkumu, provedeného také na Slovensku a v Estonsku, byly také rozhovory s redaktory odkrývající pozadí a kontext vzniku zpravodajství.

 

více informací o výzkumu a samotné výstupy a výzkumné zprávy naleznete zde: VÝZKUM ČVT