Uvolnění a změny v opatření od 31.5.2021

🇨🇿 🇨🇿 

Uvolnění a změny v opatřeních 

– 31.5.2021 se otevřou venkovní bazény
– Od 1.6.2021 dochází ke změně bezplatného testování. Nově budou zdarma 2 PCR testy a 4 antigenní testy za měsíc pro osoby ve veřejném zdravotním pojištění. V případě pozitivního ATG testu je povinnost udělat kontrolní PCR test, ten se ale nepočítá do zdarma poskytovaných testů.  
– Ochranná lhůta po prodělání COVID -19 se zvyšuje na 180 dní. K očkování se lze hlásit již po 90 dnech od prodělání nákazy.  

– Od pondělí otevřou vnitřní prostory restaurací, zákazníci musí mít negativní ATG nebo PCR test, či potvrzení o očkování nebo o prodělání COVID-19 před méně než 180 dny. !POZOR! v restauracích bude možné se prokázat i samotestem (čestné prohlášení, potvrzení zaměstnavatele či přímo výsledek testu). U stolu smí sedět maximálně 4 hosté a celkem nesmí být v zařízení víc lidí než je míst k sezení. Mimo konzumaci bude nutné mít zakrytá ústa i nos. 
– Od pondělí se otevřou také bazény, za podmínky 1 osoba na 15m2. Zákazník se musí prokázat negativním testem nebo certifikátem o očkování, či lékařskou zprávou o prodělání Covid-19. Nebude možné se prokázat samotestem!
– Wellness, sauny a solné jeskyně – otevřou do maximální kapacity 30%. Opět nutnost prokázat se negativním testem, očkováním, či proděláním nemoci. 
– Dále se otevírají bary, kasina, hudební, taneční a herní kluby vše za podmínek prokázání se na nepřítomnost Covid -19. Ovšem v těchto zařízeních se nesmí tančit.
– kompenzační bonusy nebudou prodlouženy.  
– Dětské tábory se budou konat s využitím PCR testů.
🇷🇺 🇷🇺  С 31.5.2021 В Чешской республике наступят существенные послабления
– С понедельника откроются внутренние помещения ресторанов. Посетители должны будут иметь при себе отрицательный тест ( антигенный / ПЦР) или сертификат о вакцинации, или подтверждение о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 180 дней.  !ВНИМАНИЕ! В ресторанах можно будет предоставить проведенный самостоятельно так называемый „самотест“, купленный в магазине (результат под честное слово или подтверждение от работодателя, или прямо результат теста). За столом могут седеть максимально четыре посетителя, в местности не должно быть более посетителей, чем мест для сидения. Отложить средства охраны уст и носа можно будет только во время приема пищи. 
– С понедельника будут открыты бассейны с условием 15m2 на человека. Посетители должны будут иметь при себе отрицательный тест ( антигенный / ПЦР) или сертификат о вакцинации, или подтверждение о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 180 дней. Результаты самотеста приниматься не будут!
– Wellness( оздоровительные центры), сауны a соляные пещеры – максимально 30% от общего количества посетителей. Опять необходимо иметь при себе отрицательный тест ( антигенный / ПЦР) или сертификат о вакцинации, или подтверждение о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 180 дней.  
 
– Открываются бары, казино, музыкальные, танцевальные и игровые клубы с условием предоставления отрицательных тестов или подтверждений о перенесенном заболевании, или сертификат о вакцинации. Однако в клубах нельзя будет танцевать.

🇺🇦🇺🇦

Зміни від 31 травня:

– з 31 травня зможуть відкритися басейни під відкритим небом. 
З 1 червня відбудеться зміна безкоштовного тестування.  Всі учасники системи державного медичного страхування в Чехії отримають право на безкоштовне проведення двох ПЛР та чотирьох антигенних тестів на місяць.  У разі позитивного антигенного тесту є обов’язковим проведення контрольного ПЛР-тесту, але це не буде враховуватися до безкоштовних тестів.
– підтвердження про перенесення захворювання на covid-19 буде дійсним протягом 180 днів.  Зареєструватися на вакцинацію можна буде вже через 90 днів після інфікування. 
– З понеділка будуть відкриті  внутрішні приміщення ресторанів, клієнти повинні мати негативний тест на АТГ або ПЛР, або підтвердження про вакцинацію, або довідку від лікаря про перенесення захворювання на covid-19 не більше ніж 180 днів тому. 
Увага! В ресторанах також будуть прийматися самотести на коронавірус ( квитанція, підтвердження від роботодавця або, безпосередньо, результат тесту).
За одним столом зможуть сидіти максимум 4 особи і в закладі не повинно бути більше людей, ніж місць. 
Увесь час знаходження в ресторані, окрім як під час їжі, потрібно мати закриті рот і ніс. 
– Також з понеділка відкриються басейни, за умови 1 особа на 15 квадратних метрів. Клієнт повинен пред’явити негативний тест або сертифікат про вакцинацію, або підтвердження від лікаря про перенесення захворювання на covid-19. Самотести прийматися не будуть!
– Оздоровчі центри, сауни та соляні печери  – будуть відкриті на 30% Від своєї вмісткості. Знову ж таки, необхідно пред’явити негативний тест або вакцинацію, або перенесення захворювання. 
– Крім того, відкриваються бари, казино, музичні, танцювальні та ігрові клуби, і все це на умовах підтвердження відсутності інфікування на covid-19. Однак, у цих закладах заборонено танцювати. 
– компенсаційні бонус продовжуватися не будуть. 
– дитячі табори будуть проводитися з підтвердженням негативного ПЛР-тесту. 
 
🇺🇸 🇬🇧
Releases and changes in measures
– On May 31, 2021 outdoor pools will open
– From June 1, 2021, testing for Covid19 will be free of change. Newly, there will be 2 free PCR tests and 4 antigen tests per month for people with public health insurance. In the case of a positive ATG test, it is mandatory to perform a control PCR test, but this does not count as the free tests.
– The protection period after undergoing COVID19 has increased to 180 days. It is possible to register for vaccination 90 days after the infection has occurred.
– Compensation bonuses will not be extended.

– Children’s camps will be held with necessity of PCR tests. – From Monday, the interiors of restaurants will open, customers must have a negative ATG or PCR test, or decertification of vaccination or medical report of suffering COVID-19 less than 180 days ago. !ATTENTION! in restaurants, it will also be possible to prove yourself by a self-test (sworn statement, confirmation from the employer or directly the result of the test). A maximum of 4 guests are allowed to sit at one table and there must be no more people in the facility than there are seats. In addition to consumption, it will be necessary to have a covered mouth and nose
 – Pools will also be open from Monday, 1 person per 15m2. The customer must prove by a negative test or vaccination certificate, or a medical report of suffering Covid-19. It will not be possible to prove yourself by self-test!
 – Wellness, saunas and salt caves – open to a maximum capacity of 30%. Again, the need to prove with a negative test, vaccination or illness report.
 – Furthermore, bars, casinos, music, dance and game clubs are opening, all under the conditions of proving the absence of Covid -19. However, it is not allowed to dance in these facilities.

 

🇲🇳 🇲🇳 

Захирамжийн сулралт болон өөрчлөлт: 
-2021 5.31нээс гадаа усан сан нээгдэнэ. 
-2021 6.1нээс төлбөргүй шинэжилгээ авах тал дээр өөрчлөлт орно. ЭМД хамрагдсан хүн бүр сард 2 удаа PCR тест; 4н удаа түргэвчилсэн тест төлбөргүй өгөх боломжтой. Хэрвээ түргэвчилсэн тест эерэг гарвал PCR тест заавал өгөх бөгөөд гэхдээ энийг төлбөргүй өгөх тестний тоонд тооцохгүй.
– Халдвар авсаны дараах дархлаажилтыг 180 хоног болгосон. Вакцинжуулалтанд 90 хоног болсоноос хойш бүртгүүлнэ.
-Даваа гаригаас зоогийн газруудын дотор хэсэг сөрөг түргэвчилсэн болон PCR тесттэй; вакцинжуулалтанд хамрагдсан болон Ковид сүүлийн 180д туссан үйлчлэгчиддээ нээгдэнэ. !АНХААР! мөн өөрөө өөрийгөө шалгах тест байж болно.(үнэнч мэдүүлэг; ажил олгогчийн тодорхойлолт мөн шууд тестийн хариу).
Ширээнд дээд тал нь 4н хүн болон зоогийн газарт байх суудлын тооноос их хүн байж болохгүй. Хооллох; ундлахаас бусад үед амны хаалттай байх. 
-Даваа гаригаас мөн 15мквт нэг хүн ноогдохоор усан сан нээгдэнэ. Үйлчлүүлэгч сөрөг тест болон ковид
туссан эмчийн тодорхойлолт эсвэл ванцинжуулалтанд хамрагдсан бичигтэй байх. Өөрөө өөрийгөө шалгах тестийг тооцохгүй. 
-Веллнес; уурын газар 30% дүүргэлттэйгээр нээгдэнэ. Бусад газрын адил үйлчлүүлэгч нь дээр дурдсан тест болон тодорхойлолттой байх
-Мөн цэнгийний газар; мөрийтэй тоглоомын газар; бичгийн болон хөгжмийн кпубууд дээр дурдсан Ковидгүй гэх баримтын дагуу нээгдэнэ. Гэхдээ аль ч газар бүжиглэхийг хориглоно. 
– Хямралын урамшууллыг дахин олгохгүй
– Хүүхдийн зуслан PCR тестийн тусламжтай ажиллах боломжтой. 
 🇻🇳 🇻🇳
Thay đổi các biện pháp
– 31.5.2021 hồ bơi ở ngoài trời sẽ mở cửa
– Từ 1.6.2021 sẽ có thay đổi về xét nghiệm miễn phí. Người có BHYT sẽ được
xét nghiệm 2 PCR và 4 lần xét nghiệm ATG miễn phí trong 1 tháng. Trong
trường hợp xét nghiệm ATG dương tính, bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm
PCR, nhưng xét nghiệm này không tính vào trong các xét nghiệm miễn phí ( ý là
xét nghiệm này cũng miễn phí)
– Thời gian bảo vệ sau khi trải qua COVID -19 được tăng lên 180 ngày. Tiêm
phòng có thể đăng ký sau 90 ngày sau khi nhiễm trùng, nhưng không có triệu
chứng.
– Tiền thưởng bù sẽ không được kéo gia hạn.
– Các trại trẻ em sẽ được tổ chức cùng xét nghiệm PCR.
– Từ thứ hai, sẽ mở cửa bên trong nhà hàng, khách hàng phải có kết quả xét
nghiệm ATG hoặc PCR âm tính, hoặc xác nhận đã tiêm phòng hoặc COVID-19
cách đây chưa quá 180 ngày. !CHÚ Ý! trong các nhà hàng, bạn cũng sẽ có thể
chứng tỏ bản thân bằng xét nghiệm ATG làm ở nhà (bản khai, xác nhận của
công ty hoặc trực tiếp bằng kết quả của xét nghiệm ATG). Tối đa 4 khách được
ngồi vào bàn và không được có quá số người trong nhà hàng với số chỗ ngồi.
Ngoài việc tiêu dùng, phải bịt miệng, bịt mũi.
– Hồ bơi sẽ mở cửa từ thứ hai, với số lượng 1 người trên 15m2. Khách hàng
phải chứng minh bằng xét nghiệm âm tính hoặc giấy chứng nhận quả khách
dương tính với covid sau 90 ngày, nhưng không có triệu chứng. Sẽ không thể
chứng tỏ bản thân bằng cách tự kiểm tra !.
– Chăm sóc sức khỏe, phòng xông hơi khô và hang muối – mở cửa với công suất
tối đa 30%. Một lần nữa, cần phải chứng minh bằng xét nghiệm âm tính, tiêm
phòng hoặc giấy chứng nhận quả khách dương tính với covid, nhưng không có
triệu chứng.
– Các quán bar, sòng bạc, câu lạc bộ âm nhạc, khiêu vũ và trò chơi mở cửa, tất
cả đều theo các điều kiện chứng minh sự không có triệu chứng Covid -19. Tuy
nhiên, không được phép nhảy trong các cơ sở này.

🇷🇴 🇷🇴
Eliberări și modificări ale măsurilor
– 31.5.2021 se vor deschide piscine în aer liber
– Începând cu 1.6.2021 va exista o modificare a testării gratuite. Nou, vor exista 2 teste PCR gratuite și 4 teste antigenice pe lună pentru persoanele care beneficiază de asigurări de sănătate publice. În cazul unui test ATG pozitiv, este obligatoriu să se efectueze un test de kontrol PCR, dar acest lucru nu se ia în considerare pentru testele gratuite.
– Perioada de protecție după supunerea la COVID -19 este mărită la 180 de zile. Este posibil să va inregistrati la vaccinare dupa 90 de zile de la apariția infecției.
– De luni, vor deschide interioarele restaurantelor, clienții trebuie să aibă un test ATG sau PCR negativ sau o confirmare a vaccinării sau confirmare a bolii de COVID-19 cu mai puțin de 180 de zile în urmă.
!ATENŢIE! în restaurante, va fi de asemenea posibil să vă demonstrați printr-un autotest (declarație pe afirmație, confirmare de la angajator sau direct rezultatul testului). Un maxim de 4 oaspeți au voie să stea la masă și nu trebuie să fie mai multe persoane decât sunt locuri. In timpul cand nu consumati va fi necesar să aveți gura și nasul acoperite.
– Piscinele vor fi de asemenea deschise de luni, sub rezerva unei persoane pe 15 m². Clientul trebuie să dovedească printr-un test negativ sau un certificat de vaccinare sau un raport medical al treceri bolii de Covid-19. Nu va fi posibil să vă dovediți prin auto-testare!
– Wellness, saune și peșteri de sare – deschise la o capacitate maximă de 30%. Din nou, necesitatea de a dovedi cu un test negativ, vaccinare sau a trecerii prin boală.
– Mai departe se deschid baruri, cazinouri, cluburi de muzica de dans si de joc , toate în condițiile de a dovedi absența Covid -19. Cu toate acestea nu este permis să dansati în aceste locale.
– Bonusurile de despăgubire nu vor fi prelungite.
– Taberele pentru copii vor avea loc folosind teste PCR.

Începând cu 31.5.2021 va fi o slăbire  semnificativă din restriccii în Republica Cehă.

– De luni, vor deschide interioarele restaurantelor, clienții trebuie să aibă un test ATG sau PCR negativ sau o confirmare a vaccinării sau confirmare a bolii de COVID-19 cu mai puțin de 180 de zile în urmă.

!ATENŢIE! în restaurante, va fi de asemenea posibil să vă demonstrați printr-un autotest (declarație pe afirmație, confirmare de la angajator sau direct rezultatul testului). Un maxim de 4 oaspeți au voie să stea la masă și nu trebuie să fie mai multe persoane decât sunt locuri. In timpul cand nu consumati va fi necesar să aveți gura și nasul acoperite.

– Piscinele vor fi  de asemenea  deschise de luni, sub rezerva unei persoane pe 15 m². Clientul trebuie să dovedească printr-un test negativ sau un certificat de vaccinare sau un raport medical al  treceri bolii de Covid-19. Nu va fi posibil să vă dovediți prin auto-testare!

– Wellness, saune și peșteri de sare – deschise la o capacitate maximă de 30%. Din nou, necesitatea de a dovedi cu un test negativ, vaccinare sau a trecerii prin  boală.

– Mai departe se deschid baruri, cazinouri, cluburi de muzica de dans si de joc , toate în condițiile de a dovedi absența Covid -19. Cu toate acestea nu este permis să dansati în aceste locale.

 

🇧🇬 🇧🇬 Отпускане на мерките за сигурност

– 31.5.2021 ще бъдат отворени басейните.
– От 1.6.2021 се променя безплатното тестване. Безплатни ще бъдат 2 PCR теста и 4 антигенни теста за месец за лица, които са здравно застраховани. В случай на позитивен антигенен тест е необходимо да се направи контролен PCR тест, който обаче не се смята от  безплатните тестове, на които имате право.  
– Времето, в което се смята, че не може да се заразите от  COVID -19 след преболедуването,  се повишава на 180 дена. За ваксина може да се регистрирате едва след 90 дни от  момента на заболяването. 
– няма да бъдат продължени компесаторите бонуси. 
– Детските лагери ще се провеждат с използването на  PCR тестове. 
От 31.5.2021 в Чешката република започва значително отпускане на мерките за сигурност
– От понеделник ще се отворят и закритите помещения на ресторантите, клиентите трябва да имат негативен антигенен тест или  PCR тест, или потвърждение за ваксинация, или потвърждение за прекаран COVID-19 не по-дълго от 180 дни. !ВНИМАНИЕ! в ресторантите се приемат и тестове за самотестуване (нужно е да се предостави декларация, потвърждение от работодателя или директно резултат от теста). На маса могат да седят максимално 4 човека и като цяло в заведението не трябва да има повече хора отколкото са местата за сядане. Ако в момента не консумирате, трябва да носите маска на носа и устата. 
– От понеделник се отварят също така басейните, при условие 1 човек на 15m2. Клиентът трябва да предостави негативен тест или сертификат за ваксинация, или документ от лекар за преболедуван  Covid-19. Няма да се приемат тестове за самотестване!
– Wellness, сауни и солени пещери – ще се отворят с максимален капацитет 30%. Клиентът трябва да предостави негативен тест или сертификат за ваксинация, или документ от лекар за преболедуван  Covid-19.
– Отварят се също така баровете, казина, музикални и танцувални клубове, клубове за хазарт. Входът е възможен  при условие, че докажете, че не сте заразен с Covid -19. В тези заведения обаче е забранено танцуването.