Čestné prohlášení učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Pardubicích

 V případě, že nemáte doklad prokazující vazbu na nezletilé dítě z Ukrajiny pro prodloužení dočasné ochrany, musíte učinit čestné prohlášení před OSPOD

Pokud bydlíte v Pardubicích a ve spádových obcích, můžete prohlášení učinit každé pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin na adrese U Divadla 828, Pardubice, ve 4. patře v kanceláři č. dv. 422

Pokud bydlíte jinde, musíte se obrátit na místně příslušný OSPOD. 

 Афідевіт (письмова урочиста заява, письмове свідчення (твердження про факт), дане під присягою), складений перед органом соціально-правового захисту дітей (OSPOD) у Пардубіце

Якщо у вас немає документа, що підтверджує опіку над неповнолітньою дитиною з України для продовження тимчасового захисту, ви повинні скласти афідевіт перед OSPOD.

Якщо ви проживаєте в Пардубіце або Пардубіцькій області, ви можете зробити заяву щопонеділка та щосереди з 8:00 до 16:00 за адресою U Divadla 828, Pardubice на 4-му поверсі в кабінеті № 422.

Якщо ви не живете в іншій області, вам слід звернутися до місцевого OSPOD.