Změna podmínek bezplatné přepravy v Pardubické MHD pro občany Ukrajiny

Změna podmínek bezplatné přepravy v Pardubické MHD pro občany Ukrajiny platná od 1.7.2022
 
Od 1.7.2022 mohou cestovat bezplatně po dobu jednoho měsíce od vydání víza, pokud se prokáží s jedním z následujících dokumentů:
 
cestovním pasem vydaným na Ukrajině s vízem dočasné ochrany (případně jiným ekvivalentním vízem) vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR, hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem dočasné ochrany (případně jiným ekvivalentním vízem) vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. Občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, již necestují bezplatně, nýbrž dle platného tarifu.
 
Platí do odvolání.
Зміна умов безкоштовного проїзду в міському транспорті міста Пардубіце для громадян України діє з 01.07.2022 року
 
З 01.07.2022 року вони можуть безкоштовно подорожувати протягом одного місяця з моменту видачі візи, якщо підтвердять це одним із наступних документів:
 
закордонний паспорт, виданий в Україні з тимчасовою візою захисту (або іншою еквівалентною візою), виданою Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки,
прикордонним пропуском з візовою наклейкою, наклеєною з візою тимчасового захисту (або іншою еквівалентною візою), виданою Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки.
Громадяни України, які не відповідають зазначеним умовам, подорожують не безкоштовно, а за діючим тарифом.
 
Діє до подальшого відкликання.