Změna otevírací doby v srpnu

🇨🇿 🇨🇿 Změna otevírací doby v měsíci srpnu

Vážení klienti, vzhledem k plánovaným dovolený a aktuálním nemocem bude poradna pro cizince ve středu po celý den pouze na objednání. Objednat si schůzku můžete osobně v organizaci v otevírací čas, po tefefonu nebo emailu. Veškeré kontakty naleznete na našich webových stránkách mostpro.cz
 
Dále Vás chceme upozornit, že v tyto dny bude poradna pro cizince z důvodu malování a rekonstrukce úplně uzavřena: 
16.8. – 22.8. 2022
 Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné léto. 

 🇷🇺 🇷🇺 🇺🇦 🇺🇦

Зміна графіку роботи в серпні місяці

Шановні клієнти, у зв’язку з запланованими відпустками наших працівників та лікарняними,  консультаційний центр для іноземців у середу працюватиме весь день лише за попереднім записом. Записатися на прийом можна особисто в організації в години роботи, по телефону або електронною поштою. Усі контакти можна знайти на нашому сайті mostpro.cz

Крім того, повідомляємо, що з 16.8. по 22.8. 2022 р.  консультаційний центр  для іноземців буде повністю закритий у зв’язку з ремонтом.

Дякуємо за розуміння та бажаємо приємного літа.

🇺🇸 🇬🇧 Change of opening hours in the month of August

Change of opening hours in the month of August
Dear clients, due to the planned holiday and current illnesses, the counseling office for foreigners will be open all day on Wednesday by appointment only. You can make an appointment in person at the organization during opening hours, by phone or email. All contacts can be found on our website mostpro.cz

Furthermore, we would like to inform you that on these days the counseling office for foreigners will be completely closed due to painting and reconstruction August 16-22, 2022
Thank you for your understanding and we wish you a pleasant summer.

🇲🇳 🇲🇳 8-р сард ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт орж байна.
Эрхэм үйлчлүүлэгч ээ, зуны амралт болон өвчлөлтэй холбогдуулан гадаад иргэдэд зөвлөгөө
өгөх төв нь Лхагва гарагт зөвхөн захиалгаар хүлээн авах болно. Та ажлын цагаар манай
байгууллагад биечлэн ирж эсвэл утсаар болон цахим шуудангаар цаг захиалах боломжтой. Бүх
холбоо барих хаягийг манай mostpro.cz вэб сайтаас авч болно.
Мөн гадаад иргэдэд зөвлөгөө өгөх газар нь манай байгууллагад будаг хийх, сэргээн
засварлахтай холбогдуулан доорхи өдрүүдэд ажиллахгүй хаалттай болохыг анхааруулъя:
2022 оны 8 сарын 16 – 22 өдрүүдэд
Ойлгосонд баярлалаа, та бүхэнд зуны сайхан цагийг тавтай өнгөрүүлэхийг хүсье. 

 🇻🇳 🇻🇳

Thay đổi giờ mở cửa trong tháng 8
Kính thưa quý khách, do nghỉ phép và bệnh ốm của nhân viên chúng tôi, văn phòng tư vấn
cho người nước ngoài sẽ mở cửa cả ngày thứ 4 theo lịch hẹn. Quý khách có thể đặt lịch hẹn
trực tiếp tại văn phòng trong giờ làm việc, qua điện thoại hoặc email. Tất cả các số điện thoại
liên hệ quý khách có thể tìm trên trang web của chúng tôi mostpro.cz

Ngoài ra, chúng tôi xin thông báo với quý khách rằng vào những ngày này, văn phòng tư vấn
cho người nước ngoài sẽ đóng cửa hoàn toàn do sơn màu sửa và xây dựng:
16.8. – 22.8. 2022
Cảm ơn quý khách đã thông cảm và chúng tôi chúc quý khách một mùa hè vui vẻ.

🇷🇴 🇷🇴 Schimbarea programului de lucru în luna august
Stimați clienți, din cauza vacanței planificate și a îmbolnăvirilor curente, centrul de consiliere pentru străini va fi deschis toată ziua de miercuri, doar cu programare. Puteți rezerva o programare,personal la organizație, în timpul programului de funcționare, prin telefon sau e-mail. Toate contactele pot fi găsite pe site-ul nostru mostpro.cz

Mai mult, dorim să vă informăm că în aceste zile biroul de consiliere pentru străini va fi complet închis din cauza reconstrucției:
16.8. – 22.8. 2022
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o vară plăcută.

.

🇧🇬 🇧🇬 Промяна на работното време  през август

Уважаеми клиенти, предвид планираните отпуски и колеги в болнични консултативният център за чужденци в сряда ще бъде отворен само за предварително записани клиенти. Записване за консултация може да направите лично в офиса на организацията в работно време, по телефона или чрез имейл.  Всички контакти ще намерите на нашия сайт mostpro.cz
 
Искаме също да Ви информираме, че в периода 16.8. – 22.8. 2022 консултативният център за чужденци ще бъде напълно затворен заради ремонт и боядисване. 
 
Благодарим Ви за разбирането и Ви желаем приятно лято.