Zápisy do základních škol v Pardubicích

Děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 musí být zapsány do ZŠ v ČR.
Zápis bude probíhat elektronicky na adrese https://zapisyzs.pardubice.eu/
V Mostu budeme se zápisy pomáhat 30. 3. 2023 v 10 – 12 h, po předchozí domluvě 777 306 998 (Eliška Víšková, sociální pracovnice)