VYCESTOVÁNÍ MIMO ČR PRO OBČANY UKRAJINY

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OD 1. 1. 2024

V případě, že plánujete odcestovat na Ukrajinu bez vzdání se víza dočasné ochrany, je nutné tuto skutečnost nahlásit před odjezdem zdravotní pojišťovně, není možné podat oznámení o dlouhodobém pobytu zpětně.

Na dobu pobytu v zahraničí kratší jak 6 měsíců není možné veřejné zdravotní pojištění v ČR ukončit.

V případě, že se pojištěnec vrátí dříve než za 6 měsíců, musí uhradit pojistné za celé období, jako by k odhlášení vůbec nedošlo.

 

Všechny informace naleznete zde:

https://cz.pomocukrajine.vzp.cz/vycestovani-mimo-cr/

ПОЇЗДКИ ЗА МЕЖІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ З 1 СІЧНЯ 2024 РОКУ

Якщо ви плануєте подорожувати наприклад в Україну, вам обов’язково повідомити про цей факт  медичну страхову компанію. Подати заяву про довгострокове перебування заднім числом тепер не можна.

На час перебування за кордоном менше 6 місяців, неможливо припинити державне медичне страхування в Чеській Республіці.

У випадку, якщо страховик повернеться раніше, ніж через 6 місяців, він повинен сплатити страховий внесок за весь період так, ніби призупинення страховки взагалі не настало.

 

Всю інформацію можна знайти тут:

https://pomocukrajine.vzp.cz/vycestovani-mimo-cr/