Všechno nejlepší k Tvým 26. narozeninám.

Dnes 6. 1. 2024 slaví organizace své 26. narozeniny.

A tak se nabízí ohlédnout se za tím, co se nám v loňském roce podařilo.

Máme stabilní tým pracovníků, a to ve všech službách organizace. V loňském roce se nám podařilo podpořit bezmála 1800 klientů v ambulantních službách a vyšší stovky klientů v rámci terénní práce a při asistenci na Odboru azylové a migrační politiky. Otevřeli jsme 30 kurzů českého jazyka, realizovali na 22 socio kurzů a jeden kurz vietnamské kuchyně. V této oblasti jsme velmi pyšní na realizaci kurzů českého jazyka pro osoby 55+ a také na kurzy zaměřené na středoškoláky. Po celý rok jsme se věnovali výuce češtiny u dětí cizinců ve věku 5 – 16 let a s dětmi v rámci volnočasového klubu podnikli mnoho výletů a strávili pět dní na letním táboře.
Občanská poradna v Hlinsku od ledna 2023 poskytuje své poradenství v nových, větších prostorách.  

Úzce jsme spolupracovali s Univerzitou Pardubice a studenty oboru Sociální antropologie, kteří pro nás realizovali výzkum zaměřený na wellbeing pracovníků a pracovní prostředí organizace.

Organizace Most pro byla oceněna speciální cenou udělovanou Europe Direct Pardubice v rámci udílení cen na Galavečeru oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem. Také jsme v roce 2023 obdrželi ocenění od velvyslance Mongolska za práci, kterou realizujeme pro mongolské občany v Pardubickém kraji.

Během roku jsme se aktivně účastnili na mnoha konferencích zaměřených na téma cizinců.
Máme za sebou nespočet lidských příběhů, ať už těch s dobrým nebo nepříznivým koncem, hodiny práce s klienty a studenty a rovněž množství kurzů zaměřených na rozvoj dovedností pracovníků.

V druhé polovině roku jsme pracovali na strategickém plánu organizace a v následujících letech nás čeká jeho plnění. 

Do dalšího roku organizaci jako její ředitelka přeji mnoho šťastných tváří klientů, spokojené pracovníky, přetrvávající přátelský kolektiv a dobrou náladu. 

 

Michaela Tetrao