Uzavření Poradny a služeb

UPOZORNĚNÍ! 

Od dnešního dne 16.3. do 24.3.2020 je Poradna pro cizince uzavřena

Poradenské služby včetně služeb pro rodiny s dětmi jsou poskytovány telefonicky nebo emailem. Kurzy českého jazyka v této době nebudou probíhat. 

V případě potřeby služeb volejte:

Poradna pro cizince – Mgr. Kateřina Kotrlá (773 223 453; katerina.kotrla@mostlp.eu)

Služby pro rodiny s dětmi – Eliška Víšková, Dis. (777 306 998; eliska.viskova@mostlp.eu), Mgr. Iva Prokopová (725 936 571; iva.prokopova@mostlp.eu)

Uzavřena je také Občanská poradna v Hlinsku. Také zájemci o tuto službu budou obslouženi telefonicky, popř. emailem – v tomto případě kontaktujte Bc.Ladu Nevečeřalovou, Dis. (602 540 174; lada.neveceralova@mostlp.eu).

 

 • NOTICE!

  From March 16 till March 24, 2020 the Counseling Center for foreigners will be closed. Counseling services including services for families with children are provided by telephone or email. Courses of Czech language will not take place at this moment. 

  In case of Services necessary, call:

  Counseling Center for foreigners

  Mgr. Kateřina Kotrlá (773 223 453; katerina.kotrla@mostlp.eu)

  Services for families with children

  Eliška Víšková, Dis. (777 306 998; eliska.viskova@mostlp.eu), Mgr. Iva Prokopová (725 936 571; iva.prokopova@mostlp.eu)

 • ВНИМАНИЕ!

  C 16.3. до 24.3.2020 консультационный центр для иностранцев Most pro o.p.s. будет закрыт.

  Консультации будут предоставляться по телефону или посредством электронной почты. Курсы чешского языка на этот период тоже будут приостановлены.

  В случае необходимости вы можете обратиться :

  Консультации по вопросам вида на жительство для иностранцев

    Mgr. Kateřina Kotrlá (773 223 453; katerina.kotrla@mostlp.eu

  Консультации для семей

   Eliška Víšková, Dis. (777 306 998; eliska.viskova@mostlp.eu), Mgr. Iva Prokopová (725 936 571; iva.prokopova@mostlp.eu)

 • Анхаарна уу,

  3н сарын 16наас 24н хүртэл Most Pro байгууллага үйл ажиллагаа явуулахгүй. Бүх үйлчилгээг утсаар болон имэелээр үзүүлнэ. Чех хэлний сургалтууд бүгд цуцлагдсан.

  Дэлгэрэнгүйй мэдээллийг

  Зөвөлгөө өгөх

  Mgr. Kateřina Kotrlá (773 223 453; katerina.kotrla@mostlp.eu)

  Хүүхдэд болон эцэг эхүүд

  Eliška Víšková, Dis. (777 306 998; eliska.viskova@mostlp.eu), Mgr. Iva Prokopová (725 936 571; iva.prokopova@mostlp.eu)

 • CẢNH BÁO!

  Từ hôm nay 16.3. cho đến ngày 24.3.2020, Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài đóng cửa.

  Dịch vụ tư vấn, bao gồm các dịch vụ cho gia đình có trẻ em, được cung cấp qua điện thoại hoặc email. Các khóa học tiếng Séc sẽ không diễn ra vào thời điểm này.

  Nếu cần, hãy gọi:

  Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài

  Mgr. Kateřina Kotrlá (773 223 453; katerina.kotrla@mostlp.eu)

  Dịch vụ cho gia đình có trẻ em

  Eliška Víšková, Dis. (777 306 998; eliska.viskova@mostlp.eu), Mgr. Iva Prokopová (725 936 571; iva.prokopova@mostlp.eu)

 • ВНИМАНИЕ!

  От днес 16. 3. 2020 до 24. 3. 2020 Консултативният център за чужденци е затворен. 

  Консултациите, включително услугите за семейства с деца, се провеждат по телефона или чрез имейл.

   Курсовете по чешки език няма да се провеждат. 

  В случай на нужда звънете:

  Консултативен център:

  Мгр. Катержина Котрла (773 223 453; katerina.kotrla@mostlp.eu)

  Услуги за семейства с деца

  Елишка Вишкова, Дис. (777 306 998; eliska.viskova@mostlp.eu), Мгр. Ива Прокопова (725 936 571; iva.prokopova@mostlp.eu)

 • ATENȚIE!

  De astăzi 16.3. până la 24.3.2020 Centrul de consiliere pentru străini este închis.

  Serviciile de consiliere, inclusiv serviciile destinate familiilor cu copii, sunt furnizate prin telefon sau e-mail. Cursurile de limba cehă nu vor avea loc în acest moment.

  Dacă este necesar, sunați la:

  Centrul de consiliere pentru străini

  Mgr. Kateřina Kotrlá (+420 773 223 453; katerina.kotrla@mostlp.eu)

  Servicii pentru familii cu copii

  Eliška Víšková, Dis. (+420 777 306 998; eliska.viskova@mostlp.eu), Mgr. Iva Prokopová (725 936 571; iva.prokopova@mostlp.eu)