Ukončení kurzů českého jazyka

👇👇🇲🇳 🇲🇳 🇻🇳 🇻🇳 🇷🇺 🇷🇺 🇬🇧 🇬🇧 👇👇
🇨🇿🇨🇿
Kurzy českého jazyka – UKONČENÍ
Vážení studenti kurzů českého jazyka, v důsledku epidemie COVID19 a vládním nařízením jsme nuceni v letošním roce předčasně ukončit kurzy českého jazyka. Studentům budeme vracet část peněz. Peníze si přijďte vyzvednout do kanceláře Most pro od pondělí 9.11. do pátku 13.11. v čase od 9-17h.
Prosíme abyste využili výhradně tento čas. Pokud jste aktuálně v karanténě dejte nám tuto informaci vědět na email: info@mostpro.cz a domluvíme Vám náhradní termín.
Peníze budou vráceny pouze studentům ve zrušených kurech, kde proběhlo méně než 20 setkání.
Děkujeme za pochopení Tým most pro.
🇷🇺🇷🇺
Курсы чешского языка – ЗАВЕРШЕНИЕ
Уважаемые студенты курсов чешского языка!
В связи с эпидемией COVID19 и принятыми правительством ЧР мерами безопасности мы вынуждены в этом году досрочно завершить курсы чешского языка. За недоученные академические часы студентам будет частично возвращена оплата. За деньгами вы можете приходить на следующей неделе с понедельника 9.11. до пятницы 13.11. с 9:00 до 17:00 в офис организации.
Пожалуйста, приходите исключительно в установленное время. Если вы не сможете прийти по причине болезни или карантина, напишите нам на email: info@mostpro.cz и мы договоримся с вами на другое время.
Деньги будут возвращены только тем студентам отмененных курсов, где прошло меньше 20 встреч.
Мы благодарим вас за понимание
Организация Most pro
🇬🇧🇬🇧
Czech language courses – TERMINATION
Dear students of Czech language courses, due to the COVID19 pandemic and a government regulation we are forced to terminate Czech language courses prematurely this year. We will refund part of the money to the students. Come and pick up the refund money at the Most pro office from Monday November 9 until Friday November 13 in the time from 9 am to 5 pm.
Please come during these hours. If you are currently in quarantine, let us know this information by email: info@mostpro.cz and we will arrange a different date for you.
Money will only be refunded to the students whose courses have had less than 20 meetings.
Thank you for understanding, Team Most pro.
🇲🇳🇲🇳
Чех хэлний дамжаа – ДУУССАН
Чех хэлний дамжаанд суралцагч танаа, Ковид19ын тархалт болон ЗГийн захирамжийн дагуу энэ жилийн чех хэлний дамжааг хугацаанаасаа өмнө бүрэн цуцлах боллоо. Суралцагчиддаа төлбөрийн зөрүүг буцааж олгоно. Та Мост про байгууллага дээр 11.9нөөс 11.13нд 9-17н цагийн хооронд ирж зөрүүгээ аваарай. Та бүхэн энэ цагийг ашиглахыг хүсье. Мөн та өвчтэй эсвэл гэр хорионд орсон бол info@mostpro.cz мэдэгдэж хэзээ ирж болох цагаа тохироорой.
Төлбөрийн зөрүүг тухайн дамжаа нь 20н цагаас доош хичээллэсэн тохиолдолд олгоно.
Хүндэтгэсэн Мост про хамт олон.
🇻🇳🇻🇳
Các khóa học tiếng Séc – kết thúc
Thưa các sinh viên của các khóa học tiếng Séc, do dịch COVID19 và một nghị định của chính phủ, chúng tôi buộc phải chấm dứt sớm các khóa học tiếng Séc trong năm nay. Chúng tôi sẽ trả lại một phần tiền cho học sinh. Đến nhận tiền tại văn phòng Most pro từ 9.11. cho đến 13.11. trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xin vui lòng sử dụng thời gian này độc quyền. Nếu bạn hiện đang bị cách ly, hãy cho chúng tôi biết thông tin này qua email: info@mostpro.cz và chúng tôi sẽ sắp xếp ngày khác cho bạn. Tiền sẽ chỉ được hoàn trả cho sinh viên trong các khóa học bị hủy bỏ khi có ít hơn 20 cuộc họp đã diễn ra.
Cảm ơn bạn đã thông cảm nhóm Most pro.