Tisková zpráva – Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vyjadřuje podporu Autonomnímu sociálnímu centru Klinika

Autonomní sociální centrum Klinika čelí hrozbě neprodloužení nájemní smlouvy a odmítnutí podpory od představitelů městské části Praha 3. Za Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR bychom chtěli vyjádřit podporu centru Klinika s žádostí o jeho zachování na Praze 3. Klinika je jedním z mála reprezentantů občanské solidarity s lidmi prchajícími před válkou v naší zemi. V současnosti, kdy jsou uprchlíci v naší společnosti vesměs redukováni na bezpečnostní riziko, a česká společnost bojuje o svou vlastní tvář pod stínem populistických a fašizujících tendencí, jsou aktivity občanské společnosti ve prospěch uprchlíků velmi důležitou alternativou, která může napomoci odbourávat strach a posilovat odpovědnost za celoevropské řešení migrační krize na občanské úrovni. Chápeme obavy z nepokojů, které vyjadřuje paní starostka v otevřeném dopise vládě. Nicméně ukončení činnosti Kliniky jako řešení problému jen nahrává pravicovému extremismu. Pokud společnost začne ustupovat extremismu a násilí, bude to pro extrémní a násilné skupiny obrovská vzpruha. Je to přesný opak toho, jak bychom se měli k extremistickým skupinám chovat Členské organizace Konsorcia poslední dobou také čelí nenávistným projevům a kritice popírající smysl činnosti nevládních organizací. Považujeme za velmi důležité, abychom se společně s veřejnoprávními činiteli postavili proti extremismu a násilí a společně chránili základní principy demokratické společnosti.

Klinika není pouze místem, kde se shromažďovala materiální pomoc pro uprchlíky, kde mohli lidé na cestě v případě nouze přenocovat, ale především místem komunitních aktivit, dobrovolné sociální práce a ohniskem aktivit občanské společnosti. Klinika je další díl do mozaiky služeb a aktivit, kterými je možné a vhodné reagovat na bezprostřední společenské potřeby, a právě proto má v naší společnosti své nezastupitelné místo, které si za první rok své existence podle nás dokázala obhájit. Domníváme se, že centrum Klinika je výjimečnou občanskou iniciativou, na kterou může být Praha 3 hrdá. Žádáme jménem Konsorcia o podporu Kliniky a zachování působnosti na Praze 3. Praha, 28. února 2016 Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR sdružuje 18 nevládních organizací, které se dlouhodobě zabývají problematikou migrace a integrace migrantů.

Kontaktní osoba: Eva Dohnalová, policy officer, policy@konsorcium-nno.cz; 736632002

Dokument vznikl v rámci projektu „Společně za práva migrantů“, který realizuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

odkaz na webové stránky konsorcia zde a na facebookové stránky zde.