Tábor den 4.

Po naší poslední táborové snídani jsme si museli zabalit věci a opět proběhla kontrola pořádku na pokojích. Tentokrát jsme nebyli tak úspěšní jako ve středu. Pouze dva pokoje získaly plný počet bodů. Po deváté hodině jsme vyrazili do obchodu, kde jsme si nakoupili za poslední zbytky peněz zmrzlinu a další dobroty. Pak na nás čekal pan průvodce, který nám velmi zajímavě vyprávěl o Pískovcových obydlích, které se nacházejí na území obce Zderaz. Nejvíce se nám líbila návštěva dvou přístupných sklepů, z nichž jeden sloužil jako obydlí pro čeledíny, kteří pracovali na místních statcích. Viděli jsme také interiér tohoto obydlí: postel, kamna, truhlu, židle a nádobí.
Čas po obědě jsme trávili nejprve na hřišti-hraním her a samozřejmě skákáním na trampolíně.

Před odchodem z ubytovny následovalo hodnocení úklidu pokojů, celkového chování, noční hry a turistiky. Dostávali jsme nejen diplomy, ale také odměny.
Za úklid pokoje získali Anička, Mymy a Anička a Kevin, David, Michel a David, kteří měli shodně 30 bodů, největší odměnu zmrzlinový pohár s ovocem. V tuto chvíli bylo všem ostatním velmi líto, že se více nedbali na pořádek v pokoji. Odměna stála opravdu za to.
První místo v chování na táboře obsadil Albert, na druhém místě skončil David, třetí místo patřilo Tsomo, Anuce a Maral. Všichni získali sladkou medaili.
Noční hra byla hodnocena následovně, protože jsme všichni absolvovali stezku odvahy, byli jsme odměněni diplomem. Ti nejlepší z nás, kteří dokázali správně odpovědět na všechny čtyři otázky, dostali drobnou pozornost.
Na 1-2. místě skončili David a Anuka, kteří jako jediní absolvovali pochod lesem sami, a správně zodpověděli otázky.
Tsomo a Maral, které šly spolu, stejně jako Anička s Mymy a Aničkou, získali také menší odměnu.
Za turistiku byli oceněni: Albert, Kevin, David, Anička, Mymy a Anička.
Na závěr byli všichni účastníci tábora odměněni drobnými sladkostmi, diplomem za účast na táboře a pohledy, které zobrazují obec Zderaz a hotel Renospond.
Ještě před odchodem zhodnotily tábor samy děti. Nejvíce se většině z nich líbil výlet do skal a sportovní hry. Jídlo všem chutnalo, vadilo jim pouze to, že se ráno muselo brzy vstávat.
Pak už byl čas připravit kufry, tašky a batohy a vydat se pěšky na zastávku. Čekala nás náročná cesta, která byla zkomplikovaná výlukou na trati, proto jsme jeli nejprve autobusem poté vlakem, pak jsme pokračovali opět autobusem a konečně jsme do Pardubic dojeli vlakem.
Tábor se nám vydařil pršelo pouze chvíli, škoda, že nebylo teplejší počasí a nemohli jsme se více koupat.
Nikomu se nic nestalo, až na pár škrábanců na nohou a rukou a dvě štípnutí od hmyzu.