Studijní návštěva

Ve středu 23.3.2016 proběhl v sídle organizace soubor přednášek pro studenty vysokých škol.

Během odpoledne nás navštívily dvě skupiny studentů Sociální antropologie z Univerzity Pardubice pod vedením Mgr. Lady Vikové.

Studenti se dozvěděli o chodu samotné organizace, probralo se velmi zajímavé téma komerčního pojištění k čemuž studenti shlédli také výstižný dokument.