Studijní cesta do Bruselu

V srpnu 2017 jsem se zapojila do projektu Leadership academy a Spektra rozvoje žen, které vede občanské sdružení Spiralis. Díky tomuto členství jsem společně s dalšími 28 občansky se angažujícími ženami vyjela 5. 12. 2017 na třídenní studijní cestu do Bruselu, během níž jsem reprezentovala organizaci Most pro o.p.s.

Na organizaci cesty se spolupodílela kancelář europoslance prof. Jana Kellera, člen EHSV Roman Haken a samotné Spektrum rozvoje žen.

Naše cesta započala na letišti Václava Havla. Po příletu do Bruselu jsme se přesunuli již do první z evropských institucí, a to do Evropského hospodářského a sociálního výboru, jenž je jedním z nejstarších evropských institucí. Zde nám Roman Haken a Zuzana Brzobohatá přiblížili jeho fungování a význam. Radim Dvořák nám v závěru osvětlil fungování Výboru regionů, jež je druhým poradním orgánem EU.

Následně jsme se přesunuli na World café – Speed dating, během něhož jsme měli možnost mluvit s českými ženami, které pracují ve vedoucích pozicích v evropských institucí. Otázky jsme kladli jak na profesní dráhu, tak na skloubení s životem rodinným a osobním.

Celé speed dating vedla Vendula Couvreur – asistentka prof. Kellera, která se o nás starala a dělala nám průvodkyni po celou dobu pobytu.

Já jsem měla osobně možnost mluvit s Kateřinou Svíčkovou, která pracuje v Evropské komisi v oddělení politiky spravedlnosti  a vlády práv. Dále s Markétou Frankovou, pracující ve Výboru regionů a EHSV. Markéta vede českou překladatelskou sekci. Bylo velice zajímavé se dozvědět, jak funguje práce v evropských institucí, co se týče jazyků, ať už překládaní jednotlivých dokumentů, nebo tlumočení na zasedáních. Jako poslední jsem měla možnost se seznámit s Evou Horelovou, která má na starosti oddělení pro Blízký východ a vztahy se Sýrií.

Během tohoto setkání nás osobně přišli přivítat předseda 350 členného výboru Georges Dassis a Pavel Trantina, předseda sekce pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství.

Po ukončení World Café jsme se přesunuli do hotelu, kde jsme se ubytovali a následně šli na večeři.

Druhý den jsme ihned po snídani jeli do Muzea evropských dějin, kde jsme všichni dostali interaktivní tablet se sluchátkem a měli jsme možnost projít si šest pater tohoto muzea. První patro začínalo dobou kolonialismu, následovala první a druhá světová válka, rozdělení Evropy po druhé světové válce, studená válka a poslední patro bylo věnováno současnosti.

Po prohlídce muzea jsme se přesunuli na zasedání frakce socialistů, kde probíhala debata nad osudem irsko-britské hranice ve vztahu k Brexitu. Jednotliví členové byli vyzváni, aby se prozatím zdrželi psaní usnesení v této souvislosti.

Po zasedání jsme měli možnost seznámit se s pro. Janem Kellerem, od kterého jsme dostali malou pozornost v podobě jeho poslední vydané knihy – Evropské rozpory ve světle migrace.

Ihned po obědě jsme se přesunuli do dalších z budov, a to do Evropské komise, do kabinetu komisařky pro rovné příležitosti, kde jsme měli schůzku s Monikou Ladmanovou a přišla nás i přes svou vytíženost pozdravit komisařka pro spravedlnost – Věra Jourová. Diskuzi jsme vedli na téma slaďování soukromého a pracovního života rodičů a pečovatelů. Návrh komise stanovuje minimální délku rodičovské dovolené jak pro matky, tak pro otce. V této otázce mě překvapila délka rodičovské dovolené v Belgii, která je pouze 5 měsíců.

Po této schůzce jsme se přesunuli opět do prostor EHSV, kde nám byly představeny aktivity European women’s lobby od programové manažerky Emily Usher Shrair. Tato organizace se snaží o zmírnění sexuálních stereotypů mezi ženami a muži, o prosazování rovnosti mezi oběma pohlavími, nejen v zastoupení v poměru 50/50 ženy/muži.

Následoval přesun do centra Bruselu, kde jsme měli přibližně hodinu na osobní volno a ihned potom přesun na společnou večeři. Ta se konala v restauraci La filles, která je výjimečná svým konceptem, který je založen na  domácí kuchyni. Každý den mají uvařené jedno menu, u kterého se soustředí na lokální, sezonní a bio potraviny. Nepracují v ní profesionálové, ale jednotliví pracovníci mají svá další povolání. Ofelie, která se o nás tento večer starala, je například zpěvačkou a hudebnicí.

Třetí a zároveň poslední den jsme začali na plenárním zasedání EHSV. Celé zasedání vedl Georges Dassis. Během hodiny a půl jsme měli možnost vyslechnout nejrůznější stanoviska a sledovat hlasování o jejich přijetí. Nejvíce mě zaujalo, že každý dostal pouze 3 minuty na vyjádření a tento čas se opravdu dodržoval. Velmi obohacující bylo také sledovat politickou kulturu, která na zasedání panovala. Mnoho přítomných, kteří si vyžádali možnost připomínky k danému stanovisku, pouze jmenovitě děkovalo za dobře odvedenou práci, jednotlivcům nebo i celému týmu. Fascinující bylo také sledovat práci tlumočnické sekce.

Jako poslední měl možnost přednést své stanovisko, týkající se financování menších projektů na podporu rozvíjení občanské společnost na místní úrovni, Roman Haken. Během svého projevu také představil nás jako své čestné hosty celému zasedání.

Po zasedání EHSV následovalo předávání ceny pro občanskou společnost. Na výhru byly nominovány inovativní projekty podporující kvalitní pracovní místa a podnikání pro budoucí činnost občanské společnosti zaměřenou na mladé lidi, migranty a další osoby, jež mají ztížený přístup na trh práce.

Následně jsme se přesunuli na oběd. Tento přesun nám zpestřilo množství Katalánců, kteří tento den v Bruselu protestovali za odtržení Katalánské části od Španělska. Celkem se demonstrace zúčastnilo na 20 tis. Katalánců.

Po obědě nám byl představen projekt Brussels Binder, jež stejně jako Europen women’s lobby se snaží o rovnoměrné zastoupení žen a mužů nejen v politice.

Tímto pro nás oficiální část vyčerpávajícího programu skončila a po přesunu na hotel nás již čekal pouze odlet do České republiky.

 

Michaela Davidová.