Školení finanční gramotnosti

18.6. 2015 proběhlo v naší organizaci školení finanční gramotnosti a prevence dluhové problematiky.

Lektorka Jana Moravcová přednášela 3 hodiny. Pro mongolské účastníky byla k dispozici také tlumočnice.

Posluchače přednáška zaujala a na konci každého bloku měli velké množství dotazů.

Probíraná témata se věnovala především nebankovním půjčkám, které patří na našem trhu mezi jedny z nejrizikovějších.