Seminář – finanční gramotnost

Ve středu 22. 2. 2017 se v prostorách naší organizace uskutečnil druhý seminář finanční gramotnosti zaměřený na vyplňování daňového přiznání.
Semináře se opět v hojném poštu zúčastnili Mongolové a dále také dva Bulhaři.
Na semináři byla opět přítomna mongolská tlumočnice, tak i bulharský tlumočník.

Cílem semináře je naučit cizince jakým způsobem mají podávat daňové přiznání. Od semináře si slibujeme, že následující rok budou účastníci kurzu zase o krok samostatnější a již zvládnou podat daňové přiznání sami, případně budou vědět jaké dokumenty jsou pro vyplnění potřeba.