Seminář – daňové přiznání

Ve čtvrtek 18. 2. 2015 proběhl v sídle naší organizace seminář věnující se daňovému přiznání fyzických osob.

Během semináře byla přítomna tlumočnice do mongolského jazyka, dále pak praktikantka, která pomáhala klientům zorientovat se ve formulářích.

Celý seminář vedla Ing. Jaroslava Kotrlá s asistencí sociální pracovnice.

 

Celý seminář trval více jak dvě hodiny a byl kladen důraz na individuální přístup, tak aby klient byl v příštím roce již schopen podat daňové přiznání samostatně.