Rodinný rozpočet a finanční gramotnost na ZŠ Lázně Bohdaneč

Ve čtvrtek, 19.11. 2015 proběhla na základní škole Lázně Bohdaneč speciálně zaměřená hodina, která se věnovala finanční gramotnosti a rodinnému rozpočtu.

Hodina byla věnována žákům devátých tříd.

Studenty touto problematikou provedla externí pracovnice Most PRO o.p.s. Jana Moravcová, která dětem nevyložila pouze holou teorii, ale také mluvila o spoustě příkladů z běžného života. Na konci hodiny žáci vyplnili závěrečný kvíz, kterým si tak shrnuli získané znalosti.