Přednáška na základní škole Chrast

V úterý 25. 10. 2016 jsme se zúčastnili projektového dne na základní škole Chrast.

Celý den byl zaměřený na tematiku cizinců s názvem „Jak žijí děti na světě“.

Naše organizace k tématu přispěla sérií přednášek o Mongolsku, které vedla lektorka původem z Mongolska, dále studentka obchodní akademie, které se do České republiky přistěhovala z Mongolska v deseti letech a celou sestavu doplnila naše česká kolegyně.

Děti si vyzkoušely hodinu v Mongolštině, dozvěděly se faktické údaje o Mongolsku, o mongolském školství, zajímavosti ze školství jinde na světě a především byl dán velký prostor na diskuzi, ve které se žáci mohli ptát na to, co je zajímalo.

Přednáška proběhla ve dvou pátých třídách a ve dvou skupinách složených z žáků celého druhého stupně.

Děti měly velké množství otázek a bylo na nich vidět, že se jim vyprávění moc líbí. V jedné třídě dokonce naše lektorky rozdávaly mongolské autogramy.