Praha metropole všech

Představujeme Vám novou webovou stránku, která je určena především pro migranty a migrantky žijící v Praze. Zároveň zde naleznou informace i všichni obyvatelé hlavního města Prahy, která se stává čím dál tím více kulturně rozmanitější, stejně jako řada dalších velkých evropských měst.

Webová stránka je k dispozici ve více jazykových mutacích – v jazycích, jimiž nově příchozí obyvatelé Prahy mluví nejčastěji. Je vytvořena jako rozcestník nejdůležitějších informací a kontaktů na organizace, úřady a jejich odbory, aby umožnila co nejlepší informovanost migrantů při řešení jejich každodenních situací a orientaci ve městě, které se stalo jejich novým domovem. Zároveň webová stránka poskytuje i informace o možnostech kurzů češtiny, kulturních akcí a možnostech podílet se na veřejném životě tak, aby se co nejdříve a co nejlépe integrovali do života v hlavním městě a v České republice.

Web naleznete zde.