Návštěva Litomyšle

Ve čtvrtek 14. 8. 2014 jsme jako již téměř každý prázdninový čtvrtek vyrazili na výlet. Tentokrát naše kroky směřovaly do rodiště hudebního skladatele Bedřicha Smetany, Litomyšle. Nejprve jsme si prohlédli litomyšlské náměstí. Poté jsme se vydali k hlavnímu cíli naší cesty, renesančnímu zámku. Absolvovali jsme prohlídku interiéru i divadla. Po nákupu upomínkových předmětů a občerstvení jsme se vydali k horolezecké stěně, kterou ti nejšikovnější z nás zdolali několikrát. Neopomněli jsme si prohlédnout ani Klášterní zahrady, kde někteří využili čas k odpočinku, jiní ho strávili sportovně. Pak již byl čas vyrazit zpět na autobusové nádraží, kde jsme si cestou ještě zakoupili zmrzlinu na osvěžení.