Multi-kulturní týden v Pardubicích 2018

V Pardubicích se koná již 9 Multi-kulturní týden, pořádaný Centrem na podporu integraci cizinců (CPIC). Na festivalu se můžete seznámit s nejrůznějšími národnostmi, poznat jejich zvyky a ochutnat jejich tradiční jídla. Více informací o této akci naleznete na stránkách organizace CPIC.

 http://www.integracnicentra.cz/pardubickykraj/pak.aspx