Mikulášská besídka

Jako každoročně i letos nás navštívili čert, Mikuláš a anděl. Rodiče spolu s dětmi připravili dobroty ze své národní kuchyně, a tak jsme mohli ochutnat ukrajinské a bulharské zákusky, mongolský buuz, hošur a vietnamské závitky.
Před příchodem čerta, Mikuláše a anděla děti vyráběly přáníčka a zdobily perníčky. Všichni byli hodní, protože si čert s sebou do pekla nikoho nevzal.
Za podporu Mikulášské nadílky děkujeme společnosti DM drogerie, která věnovala věcné dárky do balíčků, nadaci Agrofert, která poskytla finanční dar a obchodnímu řetězci Kaufland, který poskytl potraviny do balíčků pro děti.