Konsorcium vyzývá vládu, aby podpořila nový mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl

V reakci na kritickou humanitární situaci uprchlíků zachráněných na moři a setrvávajících na lodích po uzavření italských a maltských přístavů, se představitelé Francie, Itálie, Německa a Malty dne 23. září dohodli na dočasném dobrovolném mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl zachráněných na moři.

Na podporu tohoto vstřícného gesta Caritas Europa vydala minulý týden prohlášení, v němž vítá první kroky solidarity členských států EU vůči žadatelům o azyl zachráněným na moři a vyzývá další státy, aby se k mechanismu připojily. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR se připojuje k prohlášení a výzvě Caritas Europa.

Prohlášení je směřováno Radě pro spravedlnost a vnitřní věci složené z ministrů resortů vnitra a migrace členských států EU, a bude projednáno na jejímž zasedání 7. a 8. října 2019.

Migrační konsorcium, které sdružuje 18 českých neziskových organizací, apeluje na českou vládu, aby byla solidární a připojila se k signatářům dohody z Malty o dočasném mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl zachráněných na moři. Oproti evropskému relokačnímu programu je nynější mechanismus dobrovolný. Jeho aktivní podporu v červenci signalizovaly i další státy jako je Portugalsko, Lucembursko, Chorvatsko, Litva, Finsko a Irsko. Pokud se k nim Česko připojí, využije tak cenné příležitosti ukázat Evropě naši vstřícnější tvář.

Nový relokační mechanismus by mohl ukončit vleklá vyjednávání o přijímání žadatelů o azyl, během nichž i ti nejzranitelnější z nich včetně těhotných žen a malých dětí trpí v nehumánních podmínkách. Přes dílčí nedostatky je tato dohoda prvním krokem k solidaritě a sdílení odpovědnosti členských států ve snaze rychle vylodit a dopravit žadatele o azyl zachráněné na moři na bezpečné místo.

Caritas Europa v prohlášení také připomíná, že neziskové organizace a jedinci, kteří pomáhají zachraňovat životy na moři, by proto neměly být kriminalizováni. Snaha dostat lidi v ohrožení do bezpečí by měla stát na prvním místě a převážit nad politickými hrami.

Dohoda z Malty je prvním krokem tím správným směrem a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR spolu s Caritas Europa žádá českou vládu, aby dohodu podpořila. Na základě dlouhodobé zkušenosti s prací s žadateli o azyl v ČR můžeme s důvěrou říci, že Česká republika je na přijetí a integraci části azylantů, kteří nyní přicházejí do Evropy, připravená.

Celý text apelu Caritas Europe najdete zde.

Kontakt pro média: Andrea Krchová, krchova@migracnikonsorcium.cz, 777231668

repost ze dne 7.10. zde

Reakce ministerstva vnitra zde