Informace pro držitele tzv. kanadských víz

🇨🇿 🇨🇿 Vzhledem k tomu, že některá víza udělená Kanadou byla vystavena ještě před účinností zákona č. 175/2022 Sb., který řešil střet víza a dočasné ochrany a rovněž s ohledem na to, že lze rozumět určité míře nervozity, která panovala z důvodu čekání na nabytí účinností novely tzv. Lex Ukrajina k prodloužení dočasné ochrany, Ministerstvo vnitra sděluje, že tzv. „kanadská víza“ („Temporary Resident Visa“) vydaná do 10. 2. 2023 nebudou překážkou pro prodloužení dočasné ochrany.

Toto se týká víz označených „V1“ nebo „W1“.

Víza označená „W1vydaná po 10. 2. 2023 budou překážkou pro prodloužení dočasné ochrany.

Pokud jde o dočasnou ochranu, u které již byl vyznačen zánik z důvodu existence kanadského víza, je možné o ni požádat znovu (tj. nelze využít prodloužení).

Existence vyznačeného kanadského víza je stále překážkou pro první udělení dočasné ochrany.

Účast v programu USA Uniting for Ukraine s ohledem na svůj charakter není překážkou prodloužení dočasné ochrany.

Existence „visitorvíza vydaného Velkou Británií s dobou platnosti do 6 měsíců není překážkou prodloužení dočasné ochrany.

Překážkou je vízum označené jako „Ukraine Scheme“ bez ohledu na dobu platnosti.

Інформація для власників так званих „канадських віз“

🇺🇦 🇺🇦 Враховуючи, що деякі типи віз, наданих Канадою, були видані до набуття чинності Закону № 175/2022 Sb., який стосувався конфлікту між візами та тимчасовим захистом, а також враховуючи ступінь нервової напруги у зв’язку з очікуванням набуття чинності змін до так званого “Lex Ukraine” щодо продовження тимчасового захисту, Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що так звана “канадська віза” (“Temporary Resident Visa”), видана до 10.02.2023 не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту.

Це стосується віз з позначкою “V1” або “W1”.

Візи з позначкою “W1”, видані після 10.02.2023, перешкоджатимуть продовженню тимчасового захисту.

У випадку тимчасового захисту, який вже був анульований через наявність „канадської візи“, можна подати заяву на його отримання повторно (продовження анульованого тимчасового захисту неможливо).

Наявність спеціальної „канадської візи“ все ще є перешкодою при першому наданні тимчасового захисту.

Участь у програмі США „Uniting for Ukraine“ за своїм характером не перешкоджає продовженню тимчасового захисту.

Наявність „visitorвізи виданою Великобританією з терміном дії до 6 місяців не перешкоджає продовженню тимчасового захисту.

Перешкодою є віза з позначкою „Ukraine Scheme“ незалежно від терміну дії.