Individuální doučování pro žáky cizince

Pro školy v Pardubickém kraji nabízíme možnost INDIVIDUÁLNÍHO DOUČOVÁNÍ pro děti cizince ve věku od 6 do 18 let.
Aktivitu realizujeme v rámci projektu pro cílovou skupinu děti a žáci cizinci Multiklub pod Mostem.

Komu je primárně určeno

Cílem je nabídnout možnost vzdělávání dětem cizincům, které navštěvují školy mimo krajské město Pardubice.

Co je individiuální doučování

Specializovaná individuální pomoc dětem cizincům, které potřebují pomoc se začleněním do školního kolektivu, které potřebují individuální péči při zvládání učiva.

Co zahrnuje

Jednáná se o doučování českého jazyka, češtiny jako cizího jazyka, matematiky, dějepisu, přírodopisu a dalších dle individiuálních vzdělávacích potřeb žáka. Cíl vzdělávání stanovuje třídní učitel a pedagog žáka.

Kde probíhá

V místě bydliště nebo přímo ve škole, kterou navštěvuje žák cizinec.

Kdo může doučovat

Doučování zpravidla realizují samotní pedagogové ze škol, kam žák cizinec chodí, nebo po dohodě jiný pedagog.
Součástí je i metodická podpora pedagogů, kteří nemají žádnou zkušenost s žákem cizinem.

Max. počet hodin na žáka je 12 hodin měsíčně.

Individuální doučování probíhá již na několika školách v kraji (např. v Letohradě, Žamberku, Hlinsku).

Pokud máte zájem neváhejte nás kontaktovat:

manažerka projektu

Zita Kudrnová 732 754 239, 467 771 170

zita.kudrnova@mostlp.eu