Finanční gramotnost pro seniory Litomyšl

Ve středu 20.4. 2016 naše organizace v zastoupení dvou našich pracovnic navštívila seniory v Litomyšli.

Zde se konal již několikátý seminář finanční gramotnosti pro seniory, který naše organizace pořádá ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Během semináře se účastníci dozvěděli o nebezpečí podomního prodeje a podpisu smlouvy bez přečtení, o rozdílu mezi kreditní a debetní kartou, o rizicích půjček a o tom, jak předcházet zadlužení. V závěru semináře jsme se také věnovali exekucím a možným insolvencím.

Během semináře také mezi účastníky kolovala falešná prezenční listina, kde se účastníci upsali k zaslání jednoho tisíce korun na transparentní účet organizace Most pro o.p.s. i přesto, prezenční listinu podepsali všichni a pro účastníky to byla skvělá ukázka toho, jak je potřebné číst vše před podpisem. Tato prezenční listina byla během přednášky po odhalení zničena.

Během celého semináře byla přítomna regionální televize V1.

Finanční gramotnost pro seniory Litomyšl – odkaz na video