Encyklopedie migrace

Posláním encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie. Vycházíme z osobních příběhů lidí, kteří do evropských zemí přichází. Jejich zkušenosti ale studujeme dále pomocí odkazů tak, abychom poznávali objektivně a hlouběji příčiny jejich odchodu z vlastních domovů. Zajímá nás politická, právní i sociální situace v daných zemích, kde dochází k nejrůznějším druhům nesvobody a útlaku, který se snažíme pochopit v kontextu historickém a kulturním.

Encyklopedie migrace je projekt spolku Online encyklopedie migrace z.s., který je vytvářen ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK.

Samotnou encyklopedii naleznete zde