2. kola přijímacího řízení na střední školy

 

V Organizaci Most pro o.p.s. s tím budeme od 20. 5. do 22. 5. pomáhat. Registrace termínu není nutná.

Pondělí  20. 5. (11:30 – 16:30)

Úterý 21. 5. (9:00 – 12:00) 

Středa  22. 5. (9:00 – 12:00)

S sebou: Povolení k pobytu

                Pas

                Vysvědčení z 8. a 9. třídy z české školy či země původu

Мэргэжлийн дунд сургуулийн элсэлтийн 2 дахь бүртгэл

Бид 5 сарын 20-22 хооронд бүртгүүлэхэд чинь тусална. Ирж туслуулахдаа заавал бүртгүүлэх шаардлагагүй.

Даваа   20. 5. (11:30 – 16:30)    

Мягмар 21. 5. (9:00 – 12:00)  

Лхагва 22. 5. (9:00 – 12:00)  

Ирэхдээ авчирна уу: Оршин суух зөвшөөрөл

                                        Паспорт

                                         Чех сургуулиас эсвэл эх орноос авчирсэн 8, 9-р ангийн дүнгийн хуудас

2 втупний тур на середні школи

В організації  Most pro o.p.s. з цим будемо допомагати від 20. 5. до 22. 5. Попередньо записуватись не потрібно.

Понеділок  20. 5. (11:30 – 16:30)

Вівторок 21. 5. (9:00 – 12:00)  

Середа  22. 5.  (9:00 – 12:00)  

З собою мати: Дозвіл на перебування

                            Паспорт

                            Табель за 8 та 9 класу з чеської школи або країни свого походження

Vòng 2 đăng ký vào trường cấp 3

Bên trụ sở most pro o.p.s. chúng tôi sẽ giúp đỡ mọi người đăng ký từ 20.5 đến 22.5. Không cần phải có lịch đặt trước

Thứ 2  20. 5. (11:30 – 16:30)

Cầm theo: thẻ cư trú

                    Hộ chiếu

                    Bảng điểm của năm lớp 8,9 ở trường bên này, nếu không có bên này thì bảng điểm ở Viêt Nam